Trwają konsultacje z właściwymi terytorialnie jednostkami samorządu terytorialnego (obszar województwa lubelskiego) oraz innymi jednostkami administracji publicznej, uczelniami, organizacjami przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi projektu dokumentu pn. „Program Działań na Rzecz Rozwoju Cyfrowego Województwa Lubelskiego do 2030 roku”.

Szczegółowe informacje nt. Programu Działań na Rzecz Rozwoju Cyfrowego Województwa Lubelskiego do 2030 (link otwiera się w nowym oknie)