W dniu 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Posiedzenie poprowadziła Pani Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca WRDS WL, reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Członkowie Prezydium omówili sprawy bieżące oraz zaplanowali przyszłe posiedzenie plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Odbędzie się ono w dniu…

Czytaj więcej

W dniu 31 maja 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, a następnie Pani Wiesława Janczak reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”, a także sytuacja energetyki…

Czytaj więcej

W dniu 30 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”. W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu oraz…

Czytaj więcej

W dniu 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”. W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście:…

Czytaj więcej

W dniu 10 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Posiedzenie poprowadził Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 31 maja br. o godzinie…

Czytaj więcej

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, które poprowadziła Pani Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca WRDS. Przedmiotem posiedzenia były: „Warunki pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, położnych…

Czytaj więcej

W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Tematem spotkania były: „Warunki pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, położnych…

Czytaj więcej

W dniu 15 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczył Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski. Przedmiotem posiedzenia było opracowanie opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście:…

Czytaj więcej

W dniu 8 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL, któremu przewodniczyła Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca WRDS WL, w zastępstwie Przemysława Czarnka, Wojewody Lubelskiego, Przewodniczącego Rady. Do WRDS Województwa Lubelskiego wpłynął projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 celem zaopiniowania. W związku z tym Prezydium zadecydowało o pilnym zwołaniu posiedzenia plenarnego w temacie na dzień 15…

Czytaj więcej

W dniu 1 marca br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Tematem spotkania  były „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”. W obradach udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Małgorzata Mądy Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Ewa Płocica Poślednik- Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,…

Czytaj więcej

W dniu 25 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście: Magdalena Filipek-Sobczak- Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Małgorzata Mądry-…

Czytaj więcej

W dniu 8 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL, które poprowadził Przewodniczący Rady, Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski. Podczas spotkania ustalono szczegółowy plan pracy na 2019 rok oraz przyjęto proponowane przez organizacje tematy. Dodatkowo członkowie Prezydium przeanalizowali informację dotyczącą wykorzystania dotacji celowej w 2018 roku. ” template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj więcej