Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 14 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS Pan Sławomir Sosnowski-  Marszałek Województwa Lubelskiego. Członkowie Prezydium WRDS zadecydowali, iż na najbliższym posiedzeniu plenarnym, które odbędzie się 29 sierpnia br. o godz. 11:00 Rada zajmie się następującymi tematami: „Efekty działań w zakresie walki z szarą strefą w skali kraju i w województwie lubelskim” oraz „Efekty lub skutki uboczne wdrażania Ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne”.

 

W dalszej części spotkania omówiono sprawy bieżące i organizacyjne.