Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 21 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad był temat „Efekty lub skutki uboczne wdrażania ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 7 kwietnia 2017 r. Ocena wpływu na zdrowie publiczne.”

W posiedzeniu zespołu uczestniczyli zaproszeni goście, tj. Pan Tomasz Barszcz- Prezes Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Pan prof. dr hab., prof. dr hab. Piotr Książek- z Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Pani prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak- Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Aptecznej, Pani Renata Sowa- Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Pan Krzysztof Szulowski- Poseł na Sejm RP oraz Pani Dagmara Marczewska- Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami Lubelskiego Oddziału NFZ.

Członkowie zespołu na bazie dyskusji opracowali stanowisko, w którym m. in. uznają za słuszny kierunek zmian ustawowych podjętych nowelizacją prawa farmaceutycznego z dn. 07.04.2017r. oraz postulują o dokonanie analizy struktury i form zatrudnienia pracowników w aptekach,  zmian prawnych i organizacyjnych w zakresie refundacji opieki farmaceutycznej oraz poddawanie kontroli poza aptecznego obrotu produktami leczniczymi.