W dniu 16 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. A. Grottgera 2 w Lublinie odbyło się pierwsze od rozpoczęcia się pandemii stacjonarne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego wraz z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A. i przedstawicielami…

Czytaj więcej

W dniu 24 czerwca 2020 r. godzinie 12:30 odbyło się zdalne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady otworzył i poprowadził Marek Chmielewski  – Przewodniczący Zespołu. Tematem posiedzenia było „Omówienie sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego w obecnym czasie pandemii.” W obradach…

Czytaj więcej

W dniu 23 czerwca 2020 r. godzinie 11:00 odbyło się zdalne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady otworzył i poprowadził Andrzej Ryl – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia było Omówienie sytuacji panującej w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym „PZL-Świdnik” S.A. Wśród gości pojawili się przedstawiciele spółki: Bartosz Śliwa…

Czytaj więcej

W dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 12:45 odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego zaplanowali przebieg najbliższego posiedzenia plenarnego. Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego odbędzie się w dniu 16 lipca br. o godzinie 11:00 w Lubelskim…

Czytaj więcej

W dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 13:30 odbyło się zdalne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematem obrad była „Analiza działań rządu, lokalnych urzędów oraz jednostek samorządowych w przeciwdziałaniu i łagodzeniu negatywnych skutków COVID-19, zespół czynności wsparcia pracodawców i osób prowadzących działalność gospodarczą.” Rada omówiła aktualną sytuację na rynku pracy w…

Czytaj więcej

W dniu 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się zdalne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematem obrad były problemy zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa. Rada omówiła efekty prac SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS  WL oraz DZR ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa WRDS WL.…

Czytaj więcej

W dniu 21 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Konferencję poprowadził Przewodniczący Zespołu – Pan Marian Król. Zebrani ocenili aktualny stan zaopatrzenia jednostek służby zdrowia, wskazali braki oraz istniejące bariery ich funkcjonowania. Dyskusję wspierał Pan Marek Chmielewski –…

Czytaj więcej

W dniu 15 kwietnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. Obradom przewodniczył Marek Chmielewski. Członkowie zespołu wraz z zaproszonymi gośćmi omówili: „Problemy zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa”.  Pośród gości znaleźli się: Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Piotr Rybak –…

Czytaj więcej

W dniu 7 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu plenarnym. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. Rada podjęła uchwałę Nr 10/2020 WRDS WL, na mocy której powołano nowy Zespół Doraźny do spraw Koordynowania Skutków społeczno-ekonomicznych pandemii koronawirusa WRDS WL. Uchwała Nr 10_2020 WRDS WL…

Czytaj więcej

W dniu 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego zebrała się na posiedzeniu plenarnym. Obrady miały charakter wideokonferencji, w której uczestniczyły wszystkie strony dialogu. Omawianymi tematami były: „Skutki społeczno-gospodarcze pandemii koronawirusa oraz konsultacje w sprawie rządowego pakietu antykryzysowego”. Przyjęte zostały dwa stanowiska: Stanowisko Nr 2/2020 Strony Pracodawców, Pracowników i Strony Samorządowej…

Czytaj więcej

W dniu 6 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie poprowadził Pan Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, reprezentujący NSZZ „Solidarność”. Głównym przedmiotem spotkania Prezydium było omówienie spraw organizacyjnych oraz tematyki najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS WL, którego termin…

Czytaj więcej

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie 28 lutego br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS. Posiedzenie poprowadził Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, reprezentujący NSZZ „Solidarność”. Przedmiotem obrad była dyskusja na temat zabezpieczenia kadr medycznych jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego, problemy płacy i realizacji porozumień płacowych oraz problem zastępowalności kadr. Decyzją…

Czytaj więcej