W dniu 22 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL podczas którego omawiano wybrane aspekty programu rządowego Polski Ład. Spotkanie zakończyło się przyjęciem Stanowiska nr 1/2022 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL. Podczas posiedzenia swoją wiedzą służyli zaproszeni goście: Pani Wiesława Bieniek Przewodnicząca Polskiego Związku…

czytaj więcej

Organizacja pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz wprowadzenie do tematyki „Polski Ład – Raport z działań Lewiatana” były głównym celem spotkania Prezydium WRDS WL, któremu przewodniczył Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W dniu 4 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS…

czytaj więcej

W dniu 21 stycznia 2022 r. przyjęto sprawozdanie z VI kadencji działalności WRDS WL, zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 oraz zaplanowano tematykę trzech najbliższych posiedzeń. Obrady w trybie zdalnym poprowadził Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Pomimo trwającej pandemii i wielu utrudnień dla WRDS WL i jej zespołów roboczych, 2021 był rokiem bardzo…

czytaj więcej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego współpracując ze Stałym Zespołem Roboczym ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia wydała stanowisko do projektu uchwały Sejmiku WL zmieniającej uchwałę ws. nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie. Członkowie Rady docenili inicjatywę wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego. Uznali za słuszne propagowanie idei adopcji oraz podjęcie…

czytaj więcej

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie było głównym punktem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Marek Chmielewski Przewodniczący Zespołu. W dniu 14 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w…

czytaj więcej

Omówienie bieżącej działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego było jednym z punktów obrad Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego, które poprowadził Wojciech Ilnicki – Przewodniczący Zespołu Rady Dialogu Społecznego. Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania WRDS WL przedstawił przedstawiciel strony samorządowej Pan Paweł Dąbrowski. W dniu 18 stycznia 2022 r. w formule hybrydowej odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego…

czytaj więcej

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Prezydium WRDS WL skupiło się wokół tematyki zbliżającej się zmiany Przewodnictwa WRDS WL. Kolejną kadencję trwającą od 31 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. obejmie przedstawiciel strony pracodawców. Podczas spotkania Prezydium WRDS WL zwróciło się z prośbą do przedstawicieli wszystkich organizacji ze strony pracodawców o wytypowanie wspólnego kandydata do…

czytaj więcej

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i nadania jej statutu był głównym panelem dyskusji posiedzenia plenarnego WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Marszałek Województwa Lubelskiego…

czytaj więcej

30 grudnia 2021 r. odbyło się połączone posiedzenie dwóch Stałych Zespołów Roboczych ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych. Tematem wspólnych obrad był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i nadania…

czytaj więcej

Przyjęcie stanowiska w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej oraz w sprawie projektu pn. ”Kompetencje i rynek pracy w województwie lubelskim”, jak również zaopiniowanie projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2022 rok były przedmiotem posiedzenia plenarnego WRDS WL. Spotkanie odbyło się 17 grudnia 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Tematem otwierającym obrady było…

czytaj więcej

Omówienie spraw bieżących oraz ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, a obrady otworzyła i poprowadziła Pani Mirosława Gałan – Wiceprzewodnicząca Rady. W dniu 17 grudnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie…

czytaj więcej

Projekt pn. „Kompetencje i rynek pracy w województwie lubelskim” – POWR.02.20.00-00-0013/18 był tematem przewodnim wspólnych obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych oraz Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas zdalnego posiedzenia w dniu 3 grudnia 2021 r. o projekcie, którego priorytetem…

czytaj więcej