Omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem WRDS WL oraz ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.  W dniu 7 października 2022 r. w siedzibie Urzędu…

czytaj więcej

„Ocena realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w województwie lubelskim” oraz „Informacja na temat wsparcia systemowego uczniów ukraińskich funkcjonujących w lubelskim systemie oświaty przed i po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę” były głównymi tematami posiedzenia plenarnego WRDS WL w dniu 30 września br. Posiedzenie otworzył i poprowadził…

czytaj więcej

„Ocena realizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w województwie lubelskim” była głównym punktem obrad posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Marek Chmielewski Przewodniczący Zespołu. W dniu 19 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego…

czytaj więcej

Tematem przewodnim obrad plenarnych WRDS WL była ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu i jej konsekwencje dla mieszkańców budynków wielolokalowych. Posiedzenie otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL. W dniu 2 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się…

czytaj więcej

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu i jej konsekwencje dla mieszkańców budynków wielolokalowych to temat posiedzenia SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, które odbyło się 30 sierpnia br. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych, Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z…

czytaj więcej

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu była głównym tematem obrad podczas posiedzenia Prezydium WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący WRDS WL. W dniu 5 sierpnia 2022 r. za pomocą aplikacji Microsoft Teams odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium WRDS WL. Głównym…

czytaj więcej

Zreferowanie przebiegu pierwszego w tym roku posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego było jednym z tematów poruszanych podczas posiedzenia Prezydium WRDS WL, które odbyło się 3 czerwca br. Wiceprzewodnicząca Wiesława Janczak jako reprezentantka WRDS WL zdała relację z posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego, przekazując informację m.in. na temat planowanych inwestycji gospodarczych na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.…

czytaj więcej

Aktualna sytuacja migracyjna w województwie lubelskim i jej wpływ na regionalny rynek pracy oraz „Problemy wynagradzania pracowników domów pomocy społecznej. Problemy organizacji i finansowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim” to główne tematy posiedzenia plenarnego WRDS WL, które odbyło się 27 maja br. Podczas spotkania zostały przedstawione dane statystyczne informujące o zmianach jakie zaszły na regionalnym rynku…

czytaj więcej

„Problemy wynagrodzenia pracowników domów pomocy społecznej. Problemy organizacji i finansowania domów pomocy społecznej w województwie lubelskim” były głównym punktem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Marek Chmielewski Przewodniczący Zespołu. W dniu 23 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się…

czytaj więcej

Ustalenie tematyki prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz omówienie spraw bieżących było głównym tematem posiedzenia Prezydium WRDS WL. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, a obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.  W dniu 9 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie…

czytaj więcej

29 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Głównymi tematami posiedzenia były: „Wydolność systemu opieki zdrowotnej a zwiększona ilość świadczeń związana z napływem imigrantów” oraz „Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach”. Podczas spotkania zostały przedstawione aktualne statystyki oraz dane proceduralne dotyczące funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w…

czytaj więcej

Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym był głównym przedmiotem posiedzenia Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 25 kwietnia 2022 r. W dniu 25 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia…

czytaj więcej