W dniu 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się zdalne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematem obrad były problemy zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa. Rada omówiła efekty prac SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS  WL oraz DZR ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa WRDS WL.…

Czytaj więcej

W dniu 21 kwietnia 2020 r. odbyło się pierwsze zdalne posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Koordynowania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Konferencję poprowadził Przewodniczący Zespołu – Pan Marian Król. Zebrani ocenili aktualny stan zaopatrzenia jednostek służby zdrowia, wskazali braki oraz istniejące bariery ich funkcjonowania. Dyskusję wspierał Pan Marek Chmielewski –…

Czytaj więcej

W dniu 15 kwietnia 2020 r. odbyło się zdalne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. Obradom przewodniczył Marek Chmielewski. Członkowie zespołu wraz z zaproszonymi gośćmi omówili: „Problemy zabezpieczenia szpitali województwa lubelskiego w czasie epidemii koronawirusa”.  Pośród gości znaleźli się: Karol Tarkowski – Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Piotr Rybak –…

Czytaj więcej

W dniu 7 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uczestniczyli w kolejnym posiedzeniu plenarnym. Posiedzenie odbyło się w formie wideokonferencji. Rada podjęła uchwałę Nr 10/2020 WRDS WL, na mocy której powołano nowy Zespół Doraźny do spraw Koordynowania Skutków społeczno-ekonomicznych pandemii koronawirusa WRDS WL. Uchwała Nr 10_2020 WRDS WL…

Czytaj więcej

W dniu 2 kwietnia 2020 r. o godzinie 11:00 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego zebrała się na posiedzeniu plenarnym. Obrady miały charakter wideokonferencji, w której uczestniczyły wszystkie strony dialogu. Omawianymi tematami były: „Skutki społeczno-gospodarcze pandemii koronawirusa oraz konsultacje w sprawie rządowego pakietu antykryzysowego”. Przyjęte zostały dwa stanowiska: Stanowisko Nr 2/2020 Strony Pracodawców, Pracowników i Strony Samorządowej…

Czytaj więcej

W dniu 6 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie poprowadził Pan Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, reprezentujący NSZZ „Solidarność”. Głównym przedmiotem spotkania Prezydium było omówienie spraw organizacyjnych oraz tematyki najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS WL, którego termin…

Czytaj więcej

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie 28 lutego br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS. Posiedzenie poprowadził Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, reprezentujący NSZZ „Solidarność”. Przedmiotem obrad była dyskusja na temat zabezpieczenia kadr medycznych jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego, problemy płacy i realizacji porozumień płacowych oraz problem zastępowalności kadr. Decyzją…

Czytaj więcej

W dniu 25 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. Obradom przewodniczył  Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Zespół procedował w temacie: „Zabezpieczenia kadr medycznych jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego.  Problemy płacy i realizacji porozumień płacowych, problem zastępowalności kadr oraz wielozatrudnienie”. W…

Czytaj więcej

W dniu 3 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie poprowadził Pan Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, reprezentujący NSZZ „Solidarność”. Głównym przedmiotem spotkania Prezydium było omówienie spraw organizacyjnych oraz tematyki najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS WL, którego termin…

Czytaj więcej

W dniu 24 stycznia 2020 r. w odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Członkowie Rady dyskutowali na temat  planów wdrażania przez samorząd województwa lubelskiego założeń dokumentu pn. „Lubelska Pełnoprofilowa Ochrona Zdrowia” oraz społecznych konsekwencji wdrażania restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi…

Czytaj więcej

W dniu 20 stycznia 2020 r. w odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia były: Plany wdrażania przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Lubelskiej Pełnoprofilowej Ochrony Zdrowia”. Społeczne konsekwencje wdrażania restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa.  W obradach udział wzięli…

Czytaj więcej

W dniu 9 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Posiedzenie poprowadził Pan Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Prezydium podsumowali działalność WRDS WL w roku 2019, a także przyjęli proponowane przez organizacje tematy,…

Czytaj więcej