W dniu 1 marca br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Tematem spotkania  były „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”. W obradach udział wzięli członkowie Rady oraz zaproszeni goście: Małgorzata Mądy Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Ewa Płocica Poślednik- Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego,…

Czytaj więcej

W dniu 25 lutego br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Zamówienia publiczne a partnerzy społeczni w województwie lubelskim”. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście: Magdalena Filipek-Sobczak- Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Małgorzata Mądry-…

Czytaj więcej

W dniu 8 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL, które poprowadził Przewodniczący Rady, Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski. Podczas spotkania ustalono szczegółowy plan pracy na 2019 rok oraz przyjęto proponowane przez organizacje tematy. Dodatkowo członkowie Prezydium przeanalizowali informację dotyczącą wykorzystania dotacji celowej w 2018 roku. ” template=”default” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj więcej

W dniu 24 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Obrady poprowadziła Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL. Podczas spotkania członkowie Prezydium podsumowali działalność WRDS WL w roku 2018, a także omówili sprawy organizacyjne oraz sposób opracowania tematów prac WRDS WL, które będą realizowane w roku 2019.  …

Czytaj więcej

W dniu 15 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL pod przewodnictwem Pani Mirosławy Gałan. Tematem wiodącym spotkania było podsumowanie prac Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa…

Czytaj więcej

W dniu 18 stycznia br. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Tematem spotkania  były „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty  dla województwa lubelskiego”. W obradach udział wzięli członkowie Rady, członkowie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL oraz zaproszeni goście, m.in.  Agnieszka Wolińska- w zastępstwie Elżbiety Kruk, Poseł na Sejm…

Czytaj więcej

W dniu 5 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Obrady poprowadziła Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili sprawy organizacyjne oraz ustalili tematy prac WRDS WL na najbliższe posiedzenie plenarne, które odbędzie się 18 stycznia 2019 r. Podczas posiedzenia będzie procedowany temat: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia…

Czytaj więcej

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Pani Mirosława Gałan. Przedmiotem posiedzenia były tematy: „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego” oraz „Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie rezydencji podatkowych, migracja zarobkowa z…

Czytaj więcej

W dniu 29 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Przedmiotem obrad była kontynuacja dyskusji w temacie: „Skutki społeczne i ekonomiczne związane z wdrażaniem reformy oświaty na terenie województwa lubelskiego”. Posiedzenie poprowadził Pan Stanisław Michałowski –…

Czytaj więcej

W dniu 27 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Migracja gospodarcza w ostatnich latach, przenoszenie rezydencji podatkowych, migracja zarobkowa z Polski i do Polski”. W dyskusji wzięli udział zaproszeni goście: Pani Ilona…

Czytaj więcej

W dniu 9 października br. odbył się Kongres Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie. Poniżej relacja z wydarzenia.  DO POBRANIA Uchwała Prezydium WRDS WL z dnia 8 listopada 2018 r. Zał. nr 1. do Uchwały Prezydium WRDS WL- Sprawozdanie z Kongresu RLKnRPSS Wystąpienie Przewodniczącej WRDS WL, Mirosławy Gałan List okolicznościowy Marszałka Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

W dniu 8 listopada w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS WL. Obrady poprowadziła Mirosława Gałan, Przewodnicząca WRDS WL. Posiedzenie rozpoczęto od przyjęcia Uchwały nr 1/2018 Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województw Lubelskiego w sprawie przyjęcia i opublikowania Aktu Koalicyjnego Regionalnej Lubelskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Szarej Strefie podpisanego w dniu…

Czytaj więcej