Ustalenie tematyki na najbliższe posiedzenia oraz modyfikacja rocznego planu pracy to główne punkty posiedzenia Prezydium WRDS WL, które odbyło się 8 kwietnia 2022 r. Strona społeczna pracodawców wyszła z inicjatywą dołączenia dodatkowej tematyki do rocznego planu pracy. Propozycja wynikła w związku z wybuchem wojny w Ukrainie oraz napływem uchodźców wojennych do Polski, a co za…

czytaj więcej

Połączenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zaawansowanie procesu łączenia. Aktualne problemy oraz Konflikt w Państwowym Instytucie Weterynarii były głównymi tematami obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w dniu 31 marca 2022 r. W dniu 31 marca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa…

czytaj więcej

„Połączenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zaawansowanie procesu łączenia. Aktualne problemy” było głównym punktem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Marek Chmielewski Przewodniczący Zespołu. W dniu 25 marca 2022 r. w siedzibie…

czytaj więcej

Wystosowanie Apelu w sprawie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy było głównym tematem spotkania Prezydium WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Rady.  W dniu 1 marca 2022 r. za pośrednictwem platformy Microsoft Teams odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium WRDS WL. Główną tematyką obrad było wystosowanie apelu w sprawie pomocy uchodźcom wojennym…

czytaj więcej

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL, pierwsze prowadzone przez Pana Dariusza Jodłowskiego Przewodniczącego WRDS WL VII kadencji. Głównym zadaniem Członków WRDS WL podczas spotkania było wydanie stanowiska WRDS WL do wybranych aspektów z programu rządowego Polski Ład w oparciu o dokument pt.: „Polski Ład – Raport z działań Lewiatana”. W…

czytaj więcej

W dniu 22 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL podczas którego omawiano wybrane aspekty programu rządowego Polski Ład. Spotkanie zakończyło się przyjęciem Stanowiska nr 1/2022 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL. Podczas posiedzenia swoją wiedzą służyli zaproszeni goście: Pani Wiesława Bieniek Przewodnicząca Polskiego Związku…

czytaj więcej

Organizacja pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego oraz wprowadzenie do tematyki „Polski Ład – Raport z działań Lewiatana” były głównym celem spotkania Prezydium WRDS WL, któremu przewodniczył Dariusz Jodłowski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie odbyło się w trybie zdalnym. W dniu 4 lutego 2022 r. odbyło się posiedzenie Prezydium WRDS…

czytaj więcej

W dniu 21 stycznia 2022 r. przyjęto sprawozdanie z VI kadencji działalności WRDS WL, zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2021 oraz zaplanowano tematykę trzech najbliższych posiedzeń. Obrady w trybie zdalnym poprowadził Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. Pomimo trwającej pandemii i wielu utrudnień dla WRDS WL i jej zespołów roboczych, 2021 był rokiem bardzo…

czytaj więcej

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego współpracując ze Stałym Zespołem Roboczym ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia wydała stanowisko do projektu uchwały Sejmiku WL zmieniającej uchwałę ws. nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie. Członkowie Rady docenili inicjatywę wprowadzenia zmian organizacyjnych w zakresie funkcjonowania Ośrodka Adopcyjnego. Uznali za słuszne propagowanie idei adopcji oraz podjęcie…

czytaj więcej

Zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Lublinie było głównym punktem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Obrady otworzył i poprowadził Pan Marek Chmielewski Przewodniczący Zespołu. W dniu 14 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w…

czytaj więcej

Omówienie bieżącej działalności Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego było jednym z punktów obrad Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego, które poprowadził Wojciech Ilnicki – Przewodniczący Zespołu Rady Dialogu Społecznego. Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania WRDS WL przedstawił przedstawiciel strony samorządowej Pan Paweł Dąbrowski. W dniu 18 stycznia 2022 r. w formule hybrydowej odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego…

czytaj więcej

Pierwsze w nowym roku posiedzenie Prezydium WRDS WL skupiło się wokół tematyki zbliżającej się zmiany Przewodnictwa WRDS WL. Kolejną kadencję trwającą od 31 stycznia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. obejmie przedstawiciel strony pracodawców. Podczas spotkania Prezydium WRDS WL zwróciło się z prośbą do przedstawicieli wszystkich organizacji ze strony pracodawców o wytypowanie wspólnego kandydata do…

czytaj więcej