W dniu 20 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Sytuacja pracowników zakładów opieki zdrowotnej wobec zmian w ochronie zdrowia – funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w woj. lubelskim.” W obradach udział wzięli członkowie…

Czytaj więcej

W dniu 30 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Tematem spotkania były: „Zasady rozdysponowania dodatkowych środków finansowych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ dla podmiotów leczniczych w woj. lubelskim, priorytety w zakresie zwiększenia finansowania świadczeń. Istotne obszary problemowe,…

Czytaj więcej

W dniu 5 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie  odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkanie było kontynuacją tematu dotyczącego „Programu dla Lubelszczyzny”. Obradom przewodniczył Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski. W wyniku dyskusji członkowie utworzyli Stanowisko Nr 5/2019 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie konieczności…

Czytaj więcej

W dniu 28 czerwca 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL, które poprowadziła Pani Wiesława Janczak – Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja dyskusji dotyczącej formułowania założeń do: „Programu dla Lubelszczyzny” . W dyskusji wzięli udział członkowie Rady oraz zaproszeni…

Czytaj więcej

W dniu 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Posiedzenie poprowadziła Pani Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca WRDS WL, reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Członkowie Prezydium omówili sprawy bieżące oraz zaplanowali przyszłe posiedzenie plenarnym Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Odbędzie się ono w dniu…

Czytaj więcej

W dniu 31 maja 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, a następnie Pani Wiesława Janczak reprezentująca Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”, a także sytuacja energetyki…

Czytaj więcej

W dniu 30 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”. W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu oraz…

Czytaj więcej

W dniu 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych „Puławy” do Grupy Azoty dla województwa lubelskiego”. W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu oraz zaproszeni goście:…

Czytaj więcej

W dniu 10 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Posiedzenie poprowadził Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, które odbędzie się w dniu 31 maja br. o godzinie…

Czytaj więcej

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, które poprowadziła Pani Wiesława Janczak, Wiceprzewodnicząca WRDS. Przedmiotem posiedzenia były: „Warunki pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, położnych…

Czytaj więcej

W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Tematem spotkania były: „Warunki pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych województwa lubelskiego jako wyznacznik bezpiecznego funkcjonowania podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgniarek, położnych…

Czytaj więcej

W dniu 15 marca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczył Pan Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski. Przedmiotem posiedzenia było opracowanie opinii Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście:…

Czytaj więcej