W dniu 25 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. Obradom przewodniczył  Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Zespół procedował w temacie: „Zabezpieczenia kadr medycznych jednostek ochrony zdrowia województwa lubelskiego.  Problemy płacy i realizacji porozumień płacowych, problem zastępowalności kadr oraz wielozatrudnienie”. W…

Czytaj więcej

W dniu 3 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzenie poprowadził Pan Marian Król – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, reprezentujący NSZZ „Solidarność”. Głównym przedmiotem spotkania Prezydium było omówienie spraw organizacyjnych oraz tematyki najbliższego posiedzenia plenarnego WRDS WL, którego termin…

Czytaj więcej

W dniu 24 stycznia 2020 r. w odbyło się posiedzenie plenarne WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Członkowie Rady dyskutowali na temat  planów wdrażania przez samorząd województwa lubelskiego założeń dokumentu pn. „Lubelska Pełnoprofilowa Ochrona Zdrowia” oraz społecznych konsekwencji wdrażania restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi…

Czytaj więcej

W dniu 20 stycznia 2020 r. w odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia były: Plany wdrażania przez Samorząd Województwa Lubelskiego „Lubelskiej Pełnoprofilowej Ochrony Zdrowia”. Społeczne konsekwencje wdrażania restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa.  W obradach udział wzięli…

Czytaj więcej

W dniu 9 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Posiedzenie poprowadził Pan Lech Sprawka, Wojewoda Lubelski – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Prezydium podsumowali działalność WRDS WL w roku 2019, a także przyjęli proponowane przez organizacje tematy,…

Czytaj więcej

W dniu 13 grudnia 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Przedmiotem posiedzenia był temat: „Ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej”. Obrady otworzył Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, który wręczył Akty powołania nowym członkom WRDS WL…

Czytaj więcej

W dniu 21 listopada 2019 r. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS WL. Posiedzenie poprowadził Pan Marek Chmielewski – Przewodniczący Zespołu. Przedmiotem posiedzenia był temat:  „Ocena realizacji tworzenia sieci szpitali podstawowego zabezpieczenia zdrowotnego w województwie lubelskim oraz opieki nocnej i świątecznej”. W obradach udział wzięli członkowie Zespołu oraz zaproszeni…

Czytaj więcej

W dniu 28 października 2019 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2, odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady poprowadził Pan Przemysław Czarnek – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Podczas spotkania członkowie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego omówili sprawy organizacyjne oraz tematykę najbliższego posiedzenia…

Czytaj więcej

W dniu 28 października 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obrady poprowadził Pan Przemysław Czarnek – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Procedowanym tematem była analiza aktualnej sytuacji Zakładów Azotowych „Puławy” w kontekście funkcjonowania Grupy Azoty. Temat został poddany pod obrady Stałego Zespołu Roboczego…

Czytaj więcej

W dniu 15 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL, któremu przewodniczył Pan Andrzej Ryl. Przedmiotem obrad była kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne włączenia Zakładów Azotowych Puławy do Grupy Azoty, dla województwa lubelskiego”. W dyskusji wzięli udział członkowie Zespołu oraz…

Czytaj więcej

W dniu 27 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL. Podczas spotkania członkowie Prezydium omówili tematykę najbliższego posiedzenia plenarnego, którego termin został wyznaczony na dzień 25 października  br. W związku z wnioskiem członków WRDS ustalono, iż głównym przedmiotem obrad będzie kontynuacja tematu: „Skutki społeczno-ekonomiczne…

Czytaj więcej

W dniu 27 września 2019 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczył Pan Mariusz Filipek – Wiceprzewodniczący WRDS WL reprezentant strony Pracodawców RP. Przedmiotem obrad były: „Zasady rozdysponowania dodatkowych środków finansowych przez Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ dla podmiotów leczniczych w woj. lubelskim, priorytety…

Czytaj więcej