Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

28 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS WL.

Na spotkanie przybyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście i eksperci: Andrzej Czernikiewicz – Ekspert NSZZ „Solidarność”, dr hab. nauk medycznych, Edward Lewczuk – Dyrektor Naczelnego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, Dr n. med. Marek Domański – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie, Maria Kryźińska- Muciek – Lubelski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, Andrzej Kowalik- Lubelski Odział Narodowego Funduszu Zdrowia, Anna Sylwestrzak – Przewodnicząca Rady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ Solidarność, Marzena Siek – Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Mirosław Andrzejewski – Izba Administracji Skarbowej w Lublinie, Piotr Orzeł – Krajowa Izba Doradców Podatkowych, Wojciech Piekarczyk – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Członkowie Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Adam Wasilewski, Jan Kowalik i Józef Kuropatwa oraz Jan Wiater.

Posiedzenie Rady poprzedzone było spotkaniami zespołów roboczych, które w oparciu o przedstawione materiały i uzyskane informacje, przygotowały projekty stanowisk. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami  i wysłuchaniu informacji oraz odpowiedzi na postawione w dyskusji pytania przyjęła:

1)    Stanowisko Nr 2/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie finansowania świadczeń stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego w 2017 roku i latach następnych oraz konsekwencji organizacyjnych wynikających z projektowanych zmian.

2)    Stanowisko Nr 3/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie istotnych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw i związanych z tym obaw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców w szczególności branży budowlanej.

3)    Strona samorządowa, strona pracodawców oraz strona związkowa Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych WRDS WL przyjęły Stanowisko z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie planowanych zmian w ustawie Prawo Ochrony Środowiska, w zakresie wyboru władz i składu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej. Stanowisko odrębne z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie planowanych zmian – Prawo Ochrony Środowiska zgłosiła strona rządowa i strona związkowa NSZZ „Solidarność”.

 

galeriaGALERIA

 

Protokół z jedenastego posiedzenia plenarnego – 28 lutego 2017 r.

Załącznik Nr 1. Imienna lista osób obecnych na posiedzeniu.

Załącznik nr 2. Materiał z prac SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS

Załącznik nr 3. Materiał SZR ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich WRDS WL

Załącznik nr 4. Stanowisko strony samorządowej, pracodawców oraz strony związkowej FZZ i OPZZ

Załącznik nr 5. Stanowisko strony rządowej i strony związkowej NSZZ Solidarność

Załącznik nr 6. Stanowisko w sprawie finansowania świadczeń stacjonarnego lecznictwa psychiatrycznego

Załącznik nr 7. Stanowisko Nr 2 WRDS Województwa Lubelskiego

Załącznik nr 8. Stanowisko nr 1 SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS WL z dnia 20 lutego 2017

Załącznik nr 9. Propozycja Pana Dariusza Jodłowskiego ujęcia pkt. 5 do stanowiska.

Załącznik nr 10. Stanowisko Nr 3 WRDS Województwa Lubelskiego