W miniony poniedziałek w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Stypendia artystyczne przyznawane są corocznie przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Łączna wartość stypendiów to prawie 145 tysięcy złotych! Już po raz piętnasty Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał stypendia dla osób…

Czytaj więcej

W Muzeum Lubelskim panują prawdziwie rzymskie nastroje, za sprawą wystawy archeologicznej „Barbarzyńskie tsunami”. Zapraszamy dzieci i młodzież  do aktywnego uczestnictwa z warsztatach towarzyszących wystawie. Zbudujemy rzymską mozaikę czy wykonamy własnoręcznie biżuterię. Na fanów mocnych wrażeń czekają warsztaty z tworzenia tarczy wojownika. Wystawa „Barbarzyńskie tsunami” przybliża wydarzenia rozgrywające się na obecnych ziemiach Polski między schyłkiem IV…

Czytaj więcej

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru Zarząd Województwa Lubelskiego uhonorował wczoraj osoby związane z życiem teatralnym naszego województwa, pracowników artystycznych, technicznych i administracyjnych lubelskich teatrów, animatorów życia teatralnego z województwa oraz społeczników i działaczy kulturalnych. Z tej okazji przyznawana jest „Złota Maska”, prestiżowa nagroda lubelskiego oddziału Związku Artystów Scen Polskich dla najlepszego aktora sezonu. Miło nam…

Czytaj więcej

Cieszy, bawi, rozczula do łez, jest źródłem rozrywki, natchnienia, pobudza do refleksji i wzmacnia więzi międzyludzkie – wszystko to, a nawet więcej, daje nam Teatr, a konkretnie ludzie sceny, dzięki którym doświadczamy tylu niezwykłych emocji. 27 marca o godz. 14.00 w Teatrze Starym w Lublinie (ul. Jezuicka 18) odbędzie się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego 13 marca zatwierdził wyniki prac komisji ds. rozpatrywania wniosków stypendialnych, przyznając stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. W ramach środków finansowych określonych w budżecie Województwa Lubelskiego, przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2018 roku, Zarząd Województwa udzielił wsparcia finansowego twórcom z terenu naszego województwa, pragnącym…

Czytaj więcej

W czasie trwania Chińskiego Nowego Roku zapraszamy Państwa do udziału w sesji naukowej „Poznaj Chiny. Wybrane aspekty kultury i historii Państwa Środka”, która odbędzie się 23 lutego w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. O tym jak powstawały najpiękniejsze makaty, czym zajmowali się Sogdyjczycy oraz o sztuce chińskich założeń ogrodowych opowiedzą eksperci. Podczas spotkania zostaną…

Czytaj więcej

Wysokie kompetencje pracowników mogą istotnie przyczynić się do rozwoju firmy oraz zwiększyć jej konkurencyjność na rynku. Obecnie możesz w nie zainwestować, nie ponosząc przy tym zbyt wielkich kosztów. Działający w naszym regionie operatorzy Baza Usług Rozwojowych (BUR) dysponują pieniędzmi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO), które można dostać na podnoszenie kwalifikacji pracowników. BUR jest całkowicie…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego dnia 23 stycznia 2018 r. w Uchwale Nr CCXLVII/4825/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 26 stycznia 2018 r. do 18 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia…

Czytaj więcej

Dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLVI/4798/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 19 stycznia do 15 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia o zgodności…

Czytaj więcej

Dnia 16 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CCXLVI/4799/2018 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 19 stycznia do 15 grudnia 2018 r. Warunkiem przystąpienia do zawarcia umowy jest: złożenie oświadczenia o zgodności…

Czytaj więcej

Od 14 do 31 stycznia, odbędzie się nabór wniosków o przyznanie Studenckich Stypendiów Marszałka Województwa Lubelskiego. Wnioski można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4 lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin. Zasady przyznawania stypendiów zawarte…

Czytaj więcej

Zapraszamy do Teatru Osterwy, gdzie 30 grudnia odbędzie się premiera komedii „Prawda” autorstwa Floriana Zellera w reżyserii Pawła Aignera. Florian Zeller poprzez zabawną historię porusza problem zakładania masek. Obnaża naszą naturę i stawia pytanie o to, na ile jesteśmy uczciwi w miłości i czy na pewno potrafimy mówić o niej szczerze. Zeller to młody i…

Czytaj więcej