Modernizacja chełmskiego SOR-u

Szpital chełmski szpital zakończył realizację projektu „Poprawa świadczonych usług medycznych poprzez inwestycję w infrastrukturę SOR Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”. Wartość projektu wyniosła 2 245 029,47 zł., z czego 85% zostało sfinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zaś 15% z budżetu Województwa Lubelskiego.

Inwestycja znacznie podniosła jakość usług medycznych chełmskiego oddziału ratunkowego – mówi Arkadiusz Bratkowski, członek zarządu województwa odpowiedzialny za służbę zdrowia. – Wpłynęła na podniesienie standardów diagnostyki i skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Zwiększyła dostęp do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia mieszkańcom regionu, przyczyniając się tym samym do zapewnienia niezbędnej opieki medycznej na porównywalnym poziomie, niezależnie od miejsca pobytu – dodaje.

Zakres rzeczowy modernizacji chełmskiego SOR-u obejmował zarówno roboty budowlano-instalacyjne, jak i zakup niezbędnego wyposażenia medycznego. Kupiono nowy sprzęt USG, aparat do znieczulania, aparat RTG, defibrylatory, aparat do masażu serca, kardiomonitory i wiele innych. Ponadto w ramach projektu wdrożono rozwiązania umożliwiające odbiór danych medycznych pacjenta transmitowanych ze środków transportu sanitarnego – dzięki czemu kluczowe informacje o stanie pacjenta przesyłane są na SOR, zanim jeszcze karetka z nim tam dojedzie.

galeriaGALERIA