Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

Przyjęcie sprawozdania z działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, informacji finansowej oraz planu pracy za rok 2020 było głównym punktem obrad Prezydium WRDS podczas ostatniego posiedzenia. WRDS WL wskazała również kandydata na członka Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Ponadto Krajowy Plan Odbudowy Województwa Lubelskiego będzie głównym tematem obrad posiedzenia plenarnego WRDS WL w kwietniu br.

W dniu 26 marca 2021 r. o godzinie 11:00 odbyło się zdalne posiedzenie Prezydium WRDS WL, podczas którego zostało przyjęte sprawozdanie z działalności WRDS WL za rok 2020 oraz informacja na temat wydatków finansowych jakie zostały poniesione w ubiegłym roku. Gremium przeanalizowało tematy jakie zostały zrealizowane w 2020 roku. Spotkanie poprowadził Przewodniczący WRDS WL Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Następnie członkowie Prezydium wskazali tematy wymagające podjęcia stanowisk na najbliższym zdalnym posiedzeniu plenarnym w dniu 15 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:00. Jako projekt priorytetowy uznano Krajowy Plan Odbudowy w odniesieniu do województwa lubelskiego a także wniosek o utworzenie zespołu ds. dialogu regionalnego, wspierającego współpracę pomiędzy Radą Dialogu Społecznego a Wojewódzkimi Radami Dialogu Społecznego. W dalszej perspektywie uznano za konieczne opracowanie stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Ponadto podczas posiedzenia Prezydium wskazało Wiesławę Janczak Wiceprzewodniczącą WRDS WL z ramienia OPZZ jako kandydatkę na członka Rady Lubelskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.