Rusza II edycja konkursu „Plenery edukacyjne”

W związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych tematyką ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił II edycję konkursu otwartego na realizację zadania publicznego pt. „Plenery edukacyjne”. Z puli środków w wysokości 150 tys. zł będą przyznawane dotacje na organizację jedno- lub kilkudniowych zajęć dla dzieci i młodzieży ze szkół naszego regionu na terenie lubelskich parków narodowych i krajobrazowych, a także obszarów chronionego krajobrazu oraz Natura 2000.

Celem zadania jest edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa lubelskiego, ze szczególnym akcentem na przekaz wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.

Ważniejsze informacje o projekcie            

  • Termin zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej: od 5 września do 31 października 2022 r.
  • Termin składania ofert (obowiązkowo w wersji papierowej i elektronicznej): do 4 sierpnia 2022 r.
  • Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej:  Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
  • Kwota przeznaczona na dotacje:150 000,00 zł 

Szczegóły konkursu zamieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej (link otwiera się w nowym oknie).

Informacje na ten temat można uzyskać również w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL w Lublinie przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, pok. 4.403 i 4.415, a także pod numerami telefonów: (0 81) 44 16 764, 44 16 715.