Nabór geotermia głęboka przedłużony!

Przypominamy, że w odpowiedzi na prośby potencjalnych wnioskodawców oraz w związku z pandemią koronawirusa Minister Klimatu i Środowiska podjął decyzję o przedłużeniu terminu zakończenia kolejnego naboru w obszarze Energia w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nowy termin zakończenia naboru na „Budowę źródeł ciepła wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka)” to 31 marca 2021 r. godz. 15.00.

Wymiana doświadczeń i wiedzy czy nawiązanie międzynarodowej współpracy to zagadnienia priorytetowe w tej edycji Funduszy norweskich i EOG, a więc także w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Dlatego też wszystkie nabory w tym Programie umożliwiają realizację projektów z partnerami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, a projekty partnerskie są dodatkowo punktowane w każdym z nich. Analiza zakończonych już naborów wskazuje, że partnerstwo projektowe cieszy się dużym zainteresowaniem wśród wnioskodawców.

Do partnerów Programu zgłaszają się podmioty zainteresowane podjęciem partnerskiej współpracy z polskimi wnioskodawcami przy realizacji projektów. Na bieżąco aktualizowana jest lista tych podmiotów dostępna na stronach internetowych Operatora Programu.

Powyższa lista to jeden z wielu sposobów wyszukania i nawiązania współpracy partnerskiej z podmiotami z Państw – Darczyńców. Wskazówki w zakresie nawiązywania partnerstw projektowych zamieszczone są również na podstronie Informacje dla wnioskodawców.

Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza EOG, które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu. W imieniu Operatora Programu zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami (FAQ) dotyczącymi wszystkich obszarów programowych, a także z materiałami szkoleniowymi dla wnioskodawców i zadawania pytań w przypadku pojawiających się wątpliwości (mfeog_energia@nfosigw.gov.pl oraz mfeog@klimat.gov.pl).

Zachęcamy Państwa do zainteresowania ofertą Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu i tym samym do składania wniosków!