Młody jelonek w trawie - zwycięskie zdjęcie sierpnia
Fot. Jakub Sakowicz „Sierpniowy Rogacz”

Po raz drugi w tym roku w kadrze zwycięskich fotografii instagramowej akcji #kieruneklubelskiekrajobrazy znalazł się przedstawiciel lubelskiej fauny! „Sierpniowy Rogacz”, bo tak zatytułowane jest „zdjęcie sierpnia” autorstwa Jakuba Sakowicza, udowadnia, że nasz region to nie tylko przepiękne pejzaże malowane ręką Matki Natury, ale i matecznik dla wielu gatunków zwierząt, zarówno tych powszechnie występujących, jak i zagrożonych wyginięciem. Czym Lubelszczyzna bogata…

Zwycięskie zdjęcie zostało wykonane 6 sierpnia 2022 r. w pobliżu miejscowości Kołacze w otulinie Poleskiego Parku Narodowego (PPN). Co ciekawe, otulina zajmuje obszar większy od samego Parku (ponad 13,5 tys. ha). Jej zadaniem jest zabezpieczanie terenu Parku przed negatywnym wpływem działalności człowieka – to swoisty obszar buforowy, który sam w sobie jest również wartościowy przyrodniczo, a jego część wchodzi w skład Poleskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów NATURA 2000. Podobnie, jak w samym PPN, tak i tu spotkać można wiele ciekawych zwierząt. Najliczniejszym przedstawicielem kopytnych jest sarna, ale goszczą tu także jelenie, a nawet olbrzymie łosie!

Więcej na temat Poleskiego Parku Narodowego i terenów przyległych (strona otwiera się w nowej karcie).

Panu Jakubowi serdecznie gratulujemy wygranej, a wszystkich amatorów przyrody i przyrodniczych zdjęć zachęcamy do dalszej zabawy. Do wygrania pozostały jeszcze cztery karty upominkowe!

O warunkach uczestnictwa w akcji instagramowej piszemy w zakładce Lubelskie spotkania z przyrodą (strona otwiera się w nowym oknie).