Krajobrazowe zdjęcie maja wybrane!

„Tysiącletnia modlitwa”, to tytuł fotografii, która zdobyła miano zdjęcia maja w instagramowej akcji „Kierunek lubelskie krajobrazy”. W nagrodę jej autorka, Monika Gołoś, otrzyma kartę upominkową o wartości 500 zł ufundowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz zestaw gadżetów promocyjnych. Przypominamy, że do zdobycia jest jeszcze siedem takich nagród!

Drzewo-kapliczka, uchwycone w kadrze w ostatnim dniu maja br., znajduje się niedaleko miejscowości Jabłeczna na terenie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w powiecie bialskim. Co ciekawe, jest to jeden z dwóch w naszym regionie obszarów z przymiotnikiem „nadbużański”, co jednak nie powinno dziwić ze względu na fakt, że Bug, jako rzeka graniczna meandruje wzdłuż całego województwa.

Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu w powiecie bialskim obejmuje bardzo cenne przyrodniczo tereny lewobrzeżnej doliny Bugu. Znaczne powierzchnie Obszaru zajmują wilgotne i suche łąki, pastwiska oraz pola uprawne. Dość duży udział mają zbiorowiska roślinności wodnej i bagiennej, mniejszy – leśne i zaroślowe. 

Warto dodać, że opisywany teren słynie z miejscowości pielgrzymkowych, do których zaliczamy także Jabłeczną. W miejscowości tej istnieje obecnie jeden z trzech męskich klasztorów prawosławnych w Polsce, a monaster stanowi miejsce ekumenicznych spotkań młodzieży. Zdjęcie maja odzwierciedla religijny charakter tego Obszaru Chronionego.

Pani Monice serdecznie gratulujemy wygranej, a wszystkich amatorów przyrody i przyrodniczych zdjęć zachęcamy do dalszej zabawy. O warunkach uczestnictwa w akcji instagramowej piszemy w zakładce Lubelskie spotkania z przyrodą (strona otwiera się w nowym oknie).