Konkurs wiedzy ekologicznej „Człowiek w środowisku”

Uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu lubelskiego zainteresowanych tematyką ekologii zachęcamy do udziału w wojewódzkim konkursie „Człowiek w środowisku”. Dla trzech adeptów, którzy wykażą się największą wiedzą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ufundował wartościowe nagrody w postaci laptopów. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 28 listopada 2022 r.

Konkurs realizowany jest w dwóch etapach: szkolnym, przeprowadzanym w szkołach, oraz wojewódzkim – na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Każdy z nich polega na rozwiązaniu 60-minutowego testu, składającego się z 60. pytań typu zamkniętego, jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

 • zanieczyszczenie i ochrona atmosfery,
 • degradacja i rekultywacja litosfery,
 • degradacja i ochrona hydrosfery,
 • ochrona biosfery (charakterystyka i podstawy prawne),
 • technologie ekologiczne w ochronie środowiska,
 • gospodarka odpadami,
 • nieodnawialne i odnawialne źródła energii (w tym skutki środowiskowe energetyki),
 • ekologia człowieka.

Do drugiego etapu z każdej szkoły kwalifikuje się po trzech uczestników z największą liczbą punktów (finaliści). Tytuły laureatów przyznane zostaną trzem osobom, które uzyskają największą liczbę punktów w etapie finałowym.

Deklaracje szkół zainteresowanych udziałem w konkursie składają ich dyrektorzy poprzez:

Razem z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, do uczestnictwa w konkursie zapraszają pozostali współorganizatorzy:

 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie
 • Roztoczański Park Narodowy
 • Poleski Park Narodowy
 • Kurier Lubelski

do-pobraniaDO POBRANIA