Dnia 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w Uchwale Nr CXVII/2415/2020 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 9 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

W załączeniu:

  • Uchwała Zarządu,
  • załącznik do Uchwały – Wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 9 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego

Wykaz podmiotów

W celu zawarcia umowy prosimy o przygotowanie i przedłożenie:

  • oświadczenia o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innego aktu regulującego status prawny podmiotu,
  • numeru rachunku bankowego.