Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania w 2020 r. Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2020 r. 

Dnia 11 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIX/2072/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 3 lutego 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr. telefonów: (0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-573

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Uchwałę Zarządu Uchwała 2020 – wspieranie ogłoszenie 03.02-14.12.2020
  2. Ogłoszenie – Załącznik do uchwały Ogłoszenie sport 2020- wspieranie 03.02-14.12.2020
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego Oferta realizacji zadania publicznego-11