Dnia 22 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr CIX/2242/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 9 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr. telefonów: (0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-524

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Uchwałę Zarządu
  2. Ogłoszenie – Załącznik do uchwały
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała 2020 – wspieranie ogłoszenie OOM

Ogłoszenie Wspieranie OOM

Oferta realizacji zadania publicznego