Dnia 11 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr CXIV/2365/2020 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania z terminem realizacji od 1 kwietnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 537, 538 i 512 lub pod nr. telefonów:

(0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-524

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Uchwałę Zarządu
  2. Ogłoszenie – Załącznik do uchwały
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego

do-pobraniaDO POBRANIA

Uchwała 2020 – wspieranie ogłoszenie 01.04.-14.12.2020

Ogłoszenie sport 2020- 01.04-14.12.2020

Oferta realizacji zadania publicznego (3)