Program został poddany ocenie efektów jego realizacji. Powyższa informacja została zaakceptowana  7 lutego br. przez Zarząd Województwa Lubelskiego, a następnie była przedmiotem obrad Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Lubelskiego. 

Programy polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zwłaszcza tzw. społecznych są narzędziem, które w istotny sposób wpływają na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców Lubelszczyzny. Mając na względzie poprawę stanu zdrowia populacji oraz zwiększenie wykrywalności chorób we wczesnych stadiach rozwoju, Samorząd Województwa Lubelskiego w 2016 r. podjął się finansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym pn.; „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”.

→  Pneumokoki 2016