Zarząd Województwa Lubelskiego 13 marca zatwierdził wyniki prac komisji ds. rozpatrywania wniosków stypendialnych, przyznając stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

W ramach środków finansowych określonych w budżecie Województwa Lubelskiego, przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2018 roku, Zarząd Województwa udzielił wsparcia finansowego twórcom z terenu naszego województwa, pragnącym doskonalić swój kunszt artystyczny. W zdecydowanej większości to młodzi ludzie z terenu województwa lubelskiego.  Kwota rozdysponowana na stypendia wyniosła 144 920 zł, która pozwoliła na udzielenie pomocy finansowej w podejmowanych działaniach artystycznych 142 osobom. O stypendia  Województwa Lubelskiego w sumie ubiegało się 196 osób. Dziedziny, w których młodzi artyści aplikowali o stypendia to: teatr, plastyka, muzyka, film, literatura, fotografia, taniec artystyczny (balet, teatr tańca).

do-pobraniaDO POBRANIA

Wykaz stypendystów Województwa Lubelskiego 2018 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami