Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza I nabór w programie Ochrona zabytków na 2021 rok. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Wnioski można składać do 31 października br.

Regulamin i wytyczne.