Już w ten weekend (31.01-02.02.2020) w Tarnogrodzie odbędzie się Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych z udziałem zespołów z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Celem wydarzenia jest prezentacja  i ocena aktualnego stanu ruchu teatralnego w środowisku wiejskim, jak również promocja i popularyzacja wiejskich zespołów teatralnych.

Tarnogrodzki sejmik od wielu lat zajmuje wysoką pozycję, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i artystycznym wśród przedsięwzięć upowszechniających polską kulturę ludową. Najlepsze zespoły wyłonione podczas przeglądu wezmą udział w Sejmiku Ogólnopolskim, który odbywa się jesienią w Tarnogrodzie.

45. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych, pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego, realizowany jest dzięki wparciu finansowemu Województwa Lubelskiego.

Zaproszenie