„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, umożliwiający młodym absolwentom szkół podstawowych pochodzących z mniejszych miejscowości oraz będących w trudnej sytuacji finansowej, naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni. 

Uczestnicy programu otrzymują pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (w tym pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych) oraz stypendium finansowe na I rok studiów.

Program „Klasa” jest skierowany do uczniów ósmych klas szkoły podstawowej, którzy:

  • pochodzą z miejscowości i wsi do 100 000 mieszkańców,
  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1 200 zł na osobę w rodzinie),
  • dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy powyżej 4,5)
  • maja ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
  • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.

Rekrutacja trwa do 30 czerwca 2020 roku.

Pakiet materiałów promocyjnych przesłanych przez organizatora tutaj.

Prezentacja programu stypendialnego.