Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę, w której ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konkurs na dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – [uchwała Zarządu WL – skan PDF]

Pliki PDF dostępne dla osób korzystających z oprogramowania czytającego ekran:

Projekt uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego

Ogłoszenie o konkursie wraz z klauzulą informacyjną.