Konkurs ofert – sport powierzenie 2018

Dnia 12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą  Nr CCXXXVI/4628/2017 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 19 stycznia 2018 r. do 15 grudnia 2018 r. Termin składania ofert na zadania upływa dnia 5 stycznia 2018 roku.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 
pok. 537, 538 i 512 
lub pod nr. telefonów: (0 81) 44-16-706, 44-16-573, 44-16-718

 Szczegóły – BIP