Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie. 

do-pobraniaDO POBRANIA

Ogłoszenie

Uchwała ZWL – konkurs Muzeum Lubelskie

kwestionariusz osobowy-MZ

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu

Oświadczenie o braku zakazu pełnienia funkcji kierowniczych

Oświadczenie o stanie zdrowia