Dobre wieści z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  im. H. Łopacińskiego w Lublinie

Z satysfakcją informujemy, że księgozbiór Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie został włączony do Narodowego Zasobu Bibliotecznego! Zasób ten podlega szczególnej ochronie, a włączane są do niego – w całości lub części – zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego.

W Narodowym Zasobie Bibliotecznym umieszczono jedną z najcenniejszych kolekcji biblioteki wojewódzkiej, którą stanowią Zbiory Specjalne z Księbozbioru Hieronima Łopacińskiego.

Jest to unikatowa kolekcja powstała do 1906 roku, która posiada wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski i Lubelszczyzny. Większość pozycji księgozbioru to polonika. Wiele dzieł stanowi istotne znaczenie dla nauki jako baza źródłowa, szczególnie do badań historycznych, ale również i artystycznych.