Województwo lubelskie znalazło się na drugim miejscu pod względem dystrybucji unijnych dotacji dla firm w perspektywie finansowej 2014-2020. Do końca roku 2017 Lubelskie przyznało lub przyzna 32,9 % środków dedykowanych przedsiębiorcom! Najefektywniej unijne dotacje dystrybuuje województwo świętokrzyskie, które do końca 2017 roku rozdzieli bądź już rozdzieliło 35,2 % całej puli przeznaczonej dla przedsiębiorstw w perspektywie…

Czytaj więcej

W poniedziałek 13 marca, podpisaliśmy umowę z Puławskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach działania 10.1. Ten rodzaj wsparcia to novum, którego nie było w latach 2007-13 w Programie Kapitał Ludzki. Pieniądze otrzymać można na usługi rozwojowe, adekwatne do potrzeb oraz możliwości rozwojowych firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym m.in. analizę potrzeb rozwojowych, szkolenia…

Czytaj więcej

Ani władze Portu Lotniczego Lublin, ani jego udziałowcy, w tym samorząd województwa lubelskiego, nie muszą zwracać części unijnego dofinansowania na budowę lotniska w Świdniku. Wielomiesięczne negocjacje władz województwa z przedstawicielami Brukseli i Ministra Rozwoju przyniosły pozytywny efekt. Lotnisko nie zostanie obciążone korektą finansową, która zahamowałaby jego rozwój. – Problem był poważny, ale go rozwiązaliśmy –…

Czytaj więcej

Super Elka wyjaśni jak pozyskać unijne dotacje, będzie informowała o konkursach i tłumaczyła zawiłości unijnych przepisów. Super Elka to bohaterka kampanii informującej o funduszach europejskich, którą realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Kampania ruszyła 8 marca.  – Data nie jest przypadkowa – zdradza marszałek Sławomir Sosnowski. – Super Elkę przedstawiliśmy w Dniu Kobiet, to bohaterka, która…

Czytaj więcej

Informujemy, że  Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego 2017 roku podjął uchwałę nr CLXV/3344/2017 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.…

Czytaj więcej