„KONKURS – SPORT 2022” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

 „KONKURS – SPORT 2022” – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej.

 W dniu 17 maja 2022 r. Zarząd Województwa Lubelskiego w uchwale nr CCCLXIV/6292/2022 dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej z terminem realizacji od 23 maja 2022 r. do 19 grudnia 2022 r.

Wyniki konkursu SPORT 2022 (link otwiera się w nowej stronie)