Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2017 poz. 2096) oraz art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573…

Czytaj więcej

Trwa nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Środki są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z osobowością prawną. Mogą się o nie ubiegać podmioty z całej Polski. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego umożliwia współpracę z państwami skandynawskimi, republikami nadbałtyckimi oraz północno-wschodnimi Niemcami. Polskie instytucje mają do dyspozycji narzędzia ułatwiające korzystanie z oferty programu.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Gala Wolontariatu 2017 – widowisko artystyczne”, które realizowane będzie od dnia 3 grudnia 2017 r. do dnia 10 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie tego…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej w Lublinie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Publikacja książki pt. Publikacja książki pt. „Wydawnictwa Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej 1989-2017”, które realizowane będzie od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2017…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej w Lublinie złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydanie czasopisma oświatowo-kulturalnego pod tytułem „Ukrainci u Feteriv. Biuletyn uczniów ukraińskich na Lubelszczyźnie”, które realizowane będzie od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 7…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Akademickie Stowarzyszenie Kulturalne im. dr. Michała Hajnosa w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Mesjasz 2017, które realizowane będzie od dnia 29 listopada 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 7 listopada 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie tego…

Czytaj więcej

Zapraszamy do konsultacji w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.                                        Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie,…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Centrum Jana Pawła II w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert inauguracyjny obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, które realizowane będzie od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydawnictwo książki Zbigniewa Włodzimierza Fronczka „Legendy i opowieści lubelskie”, które realizowane będzie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 października 2017 r. wyraził…

Czytaj więcej

Informujemy, że do Marszałka Województwa Lubelskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę Biuro Usług Turystyczno-Pielgrzymkowych „VIA” Urszula Wolanin z siedzibą w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 143. Firma posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr G/2016/096 z dnia 22 lipca 2016r., wystawioną przez Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Lubelskie Stowarzyszenie Kendo z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Puchar Województwa Lubelskiego w Kendo”, które realizowane będzie od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r. na terenie województwa lubelskiego. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 r.…

Czytaj więcej