Trzeci nabór Polska-Białoruś-Ukraina

Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór wniosków w Programie Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 został uruchomiony 15 listopada 2019. Potrwa do 15 stycznia 2020. Jest to nabór uzupełniający na mikroprojekty w ramach celu tematycznego Dziedzictwo w ramach obu jego priorytetów:

  1. Promocja lokalnej kultury i historii.
  2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Więcej informacji na stronie.