Dnia 26 listopada 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr XCIII/1984/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie powierzenia z terminem realizacji od 13 stycznia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert na zadania upływa dnia 18 grudnia 2019 roku.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, pok. 435, 436 i 437 lub pod nr. telefonów:

(0 81) 44-16-706, 44-16-718, 44-16-573

W załączeniu przedstawiamy:

  1. Uchwałę Zarządu Uchwała 2020 – ogłosz. powierzenie
  2. Ogłoszenie – Załącznik do uchwały Ogłoszenie sport 2020-powierzenie
  3. Wzór oferty realizacji zadania publicznego Oferta realizacji zadania publicznego