Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny w Lubartowie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Koncert „Być bliżej drugiej osoby”, które realizowane będzie od dnia 12 października 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 26 września 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Parafia Rzymskokatolicka Świętego Mikołaja w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Koncert towarzyszący Orszakowi Świętego Mikołaja 2017, które realizowane będzie od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 5 września 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 25 lipca 2017 r. zaktualizował Listę wniosków, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w Konkursie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” (III edycja Konkursu). Szczegóły znajdują się na stronie w zakładce: „Sięgnij po fundusze na rewitalizację”.

Czytaj więcej

Fundusz Natalii Partyki w partnerstwie z siecią sklepów Biedronka uruchomił III edycję programu stypendialnego dla młodych zdolnych sportowców borykających się z trudnościami w rozwoju kariery. To wyjątkowy program, który wspiera młodych, utalentowanych ludzi, którzy szukają dofinansowania swojego rozwoju sportowego. Każde stypendium w ramach funduszu to 10 000 zł. na realizację jasno sprecyzowanych celów sportowych. Kto…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Konferencja Jubileuszowa Aktywni i Kreatywni, które realizowane będzie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 10 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

Sejmik Województwa Lubelskiego na nowo określa Kraśnicki Obszar Chronionego Krajobrazu (KOChK), w tym jego położenie i  granice, ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów oraz zakazy obowiązujące na terenie KOChK. Zachęcamy organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego do zaopiniowania projektu uchwały. Konsultacje w tej sprawie będą trwać od 2 do 16 sierpnia 2017 r. W…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Otwarci i Kreatywni z siedzibą w Dąbrowicy złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Spotkania Kowalskie w Dąbrowicy”, które realizowane będzie od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 10 lipca 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapraszamy do konsultacji projektów nowych programów ochrony powietrza dla: strefy lubelskiej i – oddzielnie – aglomeracji lubelskiej, ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 z uwzględnieniem pyłu PM2,5. Uwagi i opinie do projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego można zgłaszać w dniach 12-31 lipca br. Głównym…

Czytaj więcej

Rozpoczyna się „sezon na stypendia” – okres, w którym trwają nabory znacznej części polskich i zagranicznych programów stypendialnych. Niezbędne informacje osoby zainteresowane mogą odnaleść na  ogólnopolskim serwisie o stypendiach i konkursach – www.mojestypendium.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do uczniów i studentów poszukujących możliwości finansowania swojego rozwoju naukowego oraz do doktorantów, naukowców, artystów i sportowców.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja Nieprzetartego Szlaku z siedzibą w Skrzynicach Pierwszych złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. XX Spotkania z Piosenką Nieprzetartego Szlaku, które realizowane będzie od dnia 2 października 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2017 r. wyraził zgodę…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie „Studnia Pamięci” z siedzibą w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Ogrodnicy pamięci – podręcznik dobrych praktyk w ochronie dziedzictwa lokalnego, które realizowane będzie od dnia 10 września 2017 r. do dnia 24 listopada 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2017…

Czytaj więcej

7 czerwca 2017 r. zakończyły się konsultacje  projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW). Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. DO POBRANIA Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Czytaj więcej