Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej Nagród Trzeciego Sektora przyznawanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w dniu 22.08.2016 roku. W dniu 22 sierpnia 2016 roku Kapituła w składzie dokonała wyboru nominowanych  i nagrodzonych w konkursie: 1.    Bożena Lisowska –  Przewodnicząca RDPP WL ; 2.    dr Jakub Kosowski- Przewodniczący RDPP Miasta Lublin; 3.    Wojciech Dec-…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26.06.2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

Czytaj więcej

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich do udziału w premierowej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym. Konkurs skierowany jest do członków organizacji, działaczy samorządowych, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz do samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju kultury…

Czytaj więcej

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Marszałek Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich do udziału w premierowej edycji konkursu ,,Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej za działalność w sektorze pozarządowym. Konkurs skierowany jest do członków organizacji, działaczy samorządowych, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz do samych organizacji…

Czytaj więcej