28 czerwca 2021 r. odbyło się X posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego VI kadencji, zwołane przez Przewodniczącego Rady – Ryszarda Szczygła. W spotkaniu oprócz członków Rady uczestniczyli zaproszeni goście, w tym Wicemarszałek Województwa – Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki – Artur Domański oraz p.o. kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie Kultury,…

Czytaj więcej

24 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się Konferencja otwierająca realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Współorganizatorami konferencji byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki oraz…

Czytaj więcej

  W ramach cyklu spotkań pn. Wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi, 1 czerwca br. Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego gościł w województwie lubelskim. Plany Konwentu obejmują przeprowadzenie spotkań w każdym z województw w Polsce. Spotkanie otwarte z NGO odbyło się on-line na platformie ZOOM. Organizatorami wydarzenia był Konwent WRDPP w porozumieniu i we współpracy…

Czytaj więcej

28 maja br. odbyło się IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji. Spotkanie zostało przeprowadzone zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdalnej – cześć członków Rady zadeklarowała chęć osobistego przybycia na posiedzenie z zachowaniem reżimu sanitarnego, część natomiast uczestniczyła za pośrednictwem komunikatora internetowego. W wideokonferencji uczestniczyło 17 członków Rady, jak również zaproszeni…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCXLI/4374/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” zmienionej uchwałą Nr CCXLIX/4465/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCXLI/4374/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” zmienionej uchwałą Nr CCXLIX/4466/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu…

Czytaj więcej

W bieżącym roku, 22 marca, po raz pierwszy przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, spotkali się on-line, aby realizować swoje zadania nałożone ustawą i przepisami prawa miejscowego. W wideokonferencji uczestniczyło 15 członków Rady, jak również zaproszeni goście: Wicemarszałkowie Województwa Lubelskiego – Zdzisław Szwed i Zbigniew Wojciechowski oraz dyrektorzy departamentów UMWL, w tym Artur Domański…

Czytaj więcej

Obecna, IV kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) naszego województwa została powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego w dniu 9 marca 2020 roku. Reprezentowana jest przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz najliczniejszą grupę przedstawicieli III sektora – tzw. część pozarządową Rady. Gremium zostało wybrane w drodze otwartego, regionalnego głosowania. Kandydatów zgłosiły organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego,…

Czytaj więcej

W dniu 10 marca 2021 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, ogłosiła konkurs w ramach programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2021”, dzięki któremu po raz kolejny organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie finansowe. Tego typu dotacja umożliwia organizacjom dostosować swoją aktywność programową do obecnych warunków, a także…

Czytaj więcej

Wykaz lubelskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.  Jak działa mechanizm 1%? Każdy z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na etapie rozliczenia z fiskusem może przekazać 1% podatku do wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP), która jego zdaniem najbardziej potrzebuje wsparcia.…

Czytaj więcej

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zachęcają do wspierania lubelskich organizacji pożytku publicznego, dla których środki otrzymywane w ramach tzw. jednego procenta to jedno z najważniejszych źródeł przychodu. Warto zadbać, by te w praktyce niemałe pieniądze, pracowały w naszym mieście, na naszym podwórku, ulicy, czy osiedlu dzięki organizacjom…

Czytaj więcej