Na podstawie uchwały Nr CCXLI/4374/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2020-2021” zmienionej uchwałą Nr CCXLIX/4465/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu…

Czytaj więcej

Na podstawie uchwały Nr CCXLI/4374/2021 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” zmienionej uchwałą Nr CCXLIX/4466/2021 z dnia 30 marca 2021 r., Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu…

Czytaj więcej

W bieżącym roku, 22 marca, po raz pierwszy przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, spotkali się on-line, aby realizować swoje zadania nałożone ustawą i przepisami prawa miejscowego. W wideokonferencji uczestniczyło 15 członków Rady, jak również zaproszeni goście: Wicemarszałkowie Województwa Lubelskiego – Zdzisław Szwed i Zbigniew Wojciechowski oraz dyrektorzy departamentów UMWL, w tym Artur Domański…

Czytaj więcej

Obecna, IV kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego (RDPP) naszego województwa została powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubelskiego w dniu 9 marca 2020 roku. Reprezentowana jest przez przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji rządowej oraz najliczniejszą grupę przedstawicieli III sektora – tzw. część pozarządową Rady. Gremium zostało wybrane w drodze otwartego, regionalnego głosowania. Kandydatów zgłosiły organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego,…

Czytaj więcej

W dniu 10 marca 2021 roku Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, ogłosiła konkurs w ramach programu „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2021”, dzięki któremu po raz kolejny organizacje pozarządowe mogą uzyskać wsparcie finansowe. Tego typu dotacja umożliwia organizacjom dostosować swoją aktywność programową do obecnych warunków, a także…

Czytaj więcej

Wykaz lubelskich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.  Jak działa mechanizm 1%? Każdy z podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na etapie rozliczenia z fiskusem może przekazać 1% podatku do wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP), która jego zdaniem najbardziej potrzebuje wsparcia.…

Czytaj więcej

Pod takim hasłem Samorząd Województwa Lubelskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zachęcają do wspierania lubelskich organizacji pożytku publicznego, dla których środki otrzymywane w ramach tzw. jednego procenta to jedno z najważniejszych źródeł przychodu. Warto zadbać, by te w praktyce niemałe pieniądze, pracowały w naszym mieście, na naszym podwórku, ulicy, czy osiedlu dzięki organizacjom…

Czytaj więcej

Pierwszy miesiąc roku, to czas kiedy organizacje pozarządowe realizują zobowiązania i podejmują kluczowe decyzje. W 2021 roku podobnie, pomimo licznych zmian w przepisach wynikających z globalnej pandemii wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, cykliczne obowiązki organizacji pozarządowych zostały zachowane. Oto 4 najważniejsze: Sprawozdania – przede wszystkim z realizacji zadań publicznych, na które składają się: bilans, informacja dodatkowa,…

Czytaj więcej

Ostatnie w bieżącym roku posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego czwartej kadencji odbyło się 17 grudnia w trybie zdalnym, w formie wideokonferencji. Spotkanie on-line poprowadził przewodniczący Rady Ryszard Szczygieł przy udziale 16 członków z ustawowego 20-osobowego składu powołanej Rady. Na wstępie uczestniczący członkowie Rady zostali poinformowani o wdrażaniu nowoczesnego internetowego systemu zarządzania posiedzeniami o…

Czytaj więcej

W związku z przeprowadzonym naborem kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 15 grudnia 2020 roku podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach…

Czytaj więcej

Z tej okazji Wicepremier, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego – prof. Piotr Gliński oraz Wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego, jak również Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej – Piotr Mazurek oraz przedstawiciele różnych szczebli rad działalności pożytku publicznego – od powiatowych aż po gminne, wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego…

Czytaj więcej

Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku i Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 – to główne punkty porządku VI posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego WL, które odbyło się 20 listopada 2020 roku w formie wideokonferencji Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym w Polsce modelem programowania oraz zarządzania rozwojem, przedstawione dokumenty…

Czytaj więcej