Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności Województwo Lubelskie przystąpiło do inicjatywy pod nazwą Lubelskie Partnerstwo na Rzecz Dostępności, celem którego jest wypracowanie i wdrożenie programu współpracy międzysektorowej na rzecz stosowania zasad dostępności i jej zapewniania dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie województwa lubelskiego. Partnerstwo tworzą instytucje publiczne, prywatni przedsiębiorcy oraz organizacje pozarządowe. Jego powstanie zainicjował…

czytaj więcej

Informacja o przedmiocie konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania oraz wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie Na podstawie…

czytaj więcej

13 września 2021 roku, Kapituła Konkursu dokonała wyboru Laureatów „Nagrody Trzeciego Sektora”. Do konkursu zgłoszono 13 kandydatów, z których członkowie Kapituły wybrali zwycięzców w pięciu kategoriach. Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2020 – Gmina Opole Lubelskie; Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim…

czytaj więcej

20 sierpnia zakończył się nabór zgłoszeń kandydatów do konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego za rok 2020. Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia.  W ramach konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego powołana Kapituła Konkursu wyłania laureatów za działalność w sektorze pozarządowym,  w tym roku zaplanowano do 6 września 2021 roku. Z…

czytaj więcej

Rusza nabór kandydatów do składu Kapituły Konkursu „Nagroda Trzeciego Sektora” przyznawanej przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Zgodnie z zapisami w pkt. IV Regulaminu przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym „Nagroda Trzeciego Sektora”, w skład Kapituły Konkursu wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego, który w 9-osobowym składzie dokona oceny formalnej i merytorycznej…

czytaj więcej

  Miło nam poinformować, że „Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych i Lubelskie Forum NGO” połączone z Galą Trzeciego Sektora odbędzie się w dniach 21-22 września 2021 roku w Lublinie. Wydarzenie współorganizowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest kontynuacją Konwentu „Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem…

czytaj więcej

28 czerwca 2021 r. odbyło się X posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego VI kadencji, zwołane przez Przewodniczącego Rady – Ryszarda Szczygła. W spotkaniu oprócz członków Rady uczestniczyli zaproszeni goście, w tym Wicemarszałek Województwa – Zbigniew Wojciechowski, dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki – Artur Domański oraz p.o. kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie Kultury,…

czytaj więcej

24 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się Konferencja otwierająca realizację projektu „Lubelscy Liderzy Dostępności na START”. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Współorganizatorami konferencji byli: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki oraz…

czytaj więcej

  W ramach cyklu spotkań pn. Wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi, 1 czerwca br. Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego gościł w województwie lubelskim. Plany Konwentu obejmują przeprowadzenie spotkań w każdym z województw w Polsce. Spotkanie otwarte z NGO odbyło się on-line na platformie ZOOM. Organizatorami wydarzenia był Konwent WRDPP w porozumieniu i we współpracy…

czytaj więcej

28 maja br. odbyło się IX posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego IV kadencji. Spotkanie zostało przeprowadzone zarówno w formie tradycyjnej, jak i zdalnej – cześć członków Rady zadeklarowała chęć osobistego przybycia na posiedzenie z zachowaniem reżimu sanitarnego, część natomiast uczestniczyła za pośrednictwem komunikatora internetowego. W wideokonferencji uczestniczyło 17 członków Rady, jak również zaproszeni…

czytaj więcej