Konsultacje programu LFIP 2018 r. i Konwentu organizowanego w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Zapraszamy organizacje pozarządowe z województwa lubelskiego do udziału w konsultacjach programu Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2018 r., które odbędzie się w dn. 4-5 października 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. LFIP 2018 jest przygotowywany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Integralną częścią LFIP 2018 będzie Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
Konsultacje będą prowadzone internetowo do dn. 20 lipca 2018 r. do godz. 15.00.

Ankieta i informacje o konsultacjach oraz plakat znajdują się tutaj.

galeriaGALERIA