Czas nie sprzyja zabawom na świeżym powietrzu, dlatego dla młodych mieszkańców naszego regionu mamy specjalne „domowe” zadanie. Dzieci przedszkolne i uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego gorąco zachęcamy do poznania zwyczajów pszczół i udziału w konkursie plastycznym „Jak mogę pomóc pszczołom?”. Poproście rodziców, aby poczytali Wam o tych małych owadach, a…

Czytaj więcej

Czy lubisz jeść? Kto nie lubi?! Często się zdarza, że nasze najmilsze wspomnienia, szczególnie te z dzieciństwa, związane są z jedzeniem. Teraz, gdy większość z nas przebywa w domu, mamy dla Was propozycję: poszukajcie tradycyjnych przepisów swojej babci, prababci, może macie przepisy, które w Waszych rodzinach są przekazywane z pokolenia na pokolenie? Podzielcie się nimi…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie dołącza do ogólnopolskiej akcji „zostań w domu”. Wychodzimy do Państwa z propozycją jak kreatywnie i twórczo wykorzystać ten trudny czas, a przy okazji ocalić od zapomnienia przepisy kulinarne naszych babć, w szczególności te związane z tradycją Świąt Wielkiej Nocy. Tradycje kulinarne to jeden z ważniejszych elementów dziedzictwa kulturowego, zakorzenionego na…

Czytaj więcej

Apel o zachowanie szczególnych środków ostrożności w trakcie realizacji prac polowych, zwłaszcza przy stosowaniu środków ochrony roślin, to najnowsza inicjatywa partnerów kampanii „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. Sygnatariusze listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz pszczół zwracają się z nim do rolników i sadowników z województwa lubelskiego, podkreślając, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej…

Czytaj więcej

31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw w zakresie dotyczącym ewidencji i sprawozdań składanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowelizacja ustawy wprowadziła przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań (o których mowa w art.…

Czytaj więcej

Uprzejmie informujemy, że spotkania konsultacyjne planowane na dzień 12 marca 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie, mające na celu prezentację projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie przyjęcia programów ochrony powietrza dla aglomeracji lubelskiej i – oddzielnie – strefy lubelskiej ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego  PM10 i PM2,5 oraz docelowego…

Czytaj więcej

Ruszają konsultacje społeczne dotyczące projektów nowych programów ochrony powietrza dla: strefy lubelskiej i – oddzielnie – aglomeracji lubelskiej, które zakładają ograniczenie tzw. niskiej emisji, czyli emisji zanieczyszczeń pochodzących z niskich źródeł – domowych kominów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców regionu do zapoznania się z dokumentami oraz do zgłaszania uwag. Konsultacje dotyczą: „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”…

Czytaj więcej

5 marca 2020 r. upływa termin na złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji z zakresu gospodarowania odpadami! Do złożenia wniosku o zmianę posiadanej decyzji zobowiązani są: prowadzący instalację, który posiada pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów /art. 10 ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z…

Czytaj więcej

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zapraszamy do konsultacji projektów nowych programów ochrony powietrza dla: strefy lubelskiej i – oddzielnie – aglomeracji lubelskiej, ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu. Uwagi i opinie do projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego można zgłaszać w dniach 2-23 marca…

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się dziś konferencja prasowa dotycząca konkursu dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich z województwa lubelskiego pt. „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”. Zgłoszenia można nadsyłać do 2 marca. Gala finałowa odbędzie się 2 maja w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W spotkaniu z mediami uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Dyrektor Departamentu…

Czytaj więcej

Opracowanie i wdrożenie Platformy Żywnościowej jest wynikiem innowacyjnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Celem projektu jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie kontraktów terminowych. Przygotowanie…

Czytaj więcej

Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie 1150 Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na ich prawach. Tworzą je kobiety wyjątkowe – pełne pasji, zaangażowane społecznie, przedsiębiorcze, ale też oddane rodzinie i tradycji. Aktywność Kół z roku na rok rośnie. Panie mogą pochwalić się bogatym dorobkiem –zarówno kulinarnym, jak i rękodzielniczym. Marszałek Województwa Lubelskiego, chcąc pokazać…

Czytaj więcej