26 września br. w Lulinie odbyło się drugie posiedzenie zespołu do spraw uchwały antysmogowej. Najważniejszym punktem spotkania była prezentacja roboczego projektu uchwały przygotowanego w Departamencie Rolnictwa i Środowiska UMWL. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca zespołu, radna Bożena Lisowska, która powitała w gremium trzech nowo powołanych przez Zarząd Województwa Lubelskiego specjalistów. Podczas spotkania dyrektor Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL Sławomir…

Czytaj więcej

Rozpoczynamy konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego, który zakłada ograniczenie populacji dzików na terenie jednostki wojskowej położonej w miejscowości Jawidz w gminie Spiczyn. Na opinie organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego czekamy do 12 października br. Projekt uchwały Sejmiku przewiduje odstrzał redukcyjny 60 osobników na ww. terenie w ciągu trzech lat.  O poddaniu dokumentu…

Czytaj więcej

Sukcesem zakończyła się prezentacja naszego regionu na targach „Smaki Regionów” w Poznaniu. Do producentów tradycyjnych specjałów z województwa lubelskiego trafiło kolejne 6 statuetek „Pereł” przyznawanych najlepszym produktom regionalnym. 30 września podczas gali w Międzynarodowych Targach Poznańskich tytuł ten, nadawany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, otrzymały: musztarda Danuty Pietrusik i Pauliny Pietrusik „Frykasy z…

Czytaj więcej

27 września br. w Lublinie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Na zaproszenie marszałka województwa w gościnnych progach Lubelskiego Centrum Konferencyjnego spotkało się kilkudziesięciu producentów tradycyjnych specjałów, by odebrać zasłużone laury promocyjne. Tego dnia wspólnie świętowaliśmy też wpisanie dwusetnego wyrobu z naszego regionu na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych (LPT). Dzięki rejestracji wyśmienita żywność tradycyjna stała się doskonałą, bo…

Czytaj więcej

5 września 2018 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o odpadach, które zgodnie z intencją jej autorów mają umożliwić rozwiązanie nabrzmiałych ostatnio problemów związanych z porzucaniem odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych i nielegalnym ich zbieraniem, a także pomóc zapobiegać groźnym pożarom w miejscach składowania i magazynowania odpadów. W efekcie ustawa nakłada na przedsiębiorców…

Czytaj więcej

Projekt BRIDGES (Program Interreg Europa) wszedł w decydujący etap realizacji. W wyniku działań w projekcie przeprowadzono w regionie badanie, mające na celu ocenę gotowości przedsiębiorstw działających na terenie województwa lubelskiego w sektorze biogospodarki do zastosowania innowacyjnych rozwiązań.  Do przeprowadzenia wywiadów z firmami  wykorzystane zostało narzędzie  AGRO-START Auto-Diagnostic Tool, wskazane jako dobra praktyka w projekcie. Raport…

Czytaj więcej

Produkujesz żywność ekologiczną lub tradycyjną na terenie naszego regionu? Chcesz, aby jej walory poznali smakosze nie tylko w kraju, ale i za granicą? A może planujesz nawiązać intratne kontakty handlowe i współpracę z sektorem gastronomii? Jeśli tak, ta oferta jest właśnie dla Ciebie. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej do wspólnej prezentacji wyrobów…

Czytaj więcej

Rozpoczął się cykl spotkań w gminach nt. możliwości wykorzystania przez osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, środków finansowych na wymianę źródła ogrzewania oraz termomodernizacji budynków w ramach nowego programu priorytetowego NFOŚiGW pn. „Czyste Powietrze”.  Podstawowym celem programu jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery…

Czytaj więcej

28 sierpnia wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach. Znacząco ingeruje ona w dotychczasowe przepisy dotyczące produktów ubocznych niebędących odpadem. W ustawie został m.in. określony termin wygaśnięcia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, które nastąpiło przed dniem jej wejścia w życie.…

Czytaj więcej

Mimo, że w lecie smog nie daje się nam we znaki i większość mieszkańców przypomni go sobie dopiero w okresie grzewczym, to o problemie cały czas pamiętają lubelscy samorządowcy. W pełni lata, 22 sierpnia br. w Lublinie, odbyło się pierwsze posiedzenie powołanego przez Zarząd Województwa Lubelskiego zespołu do spraw uchwały antysmogowej. Przypomnijmy, że to już kolejne działanie…

Czytaj więcej

Bigos z grzybami i dzik pieczony, to niejedyne smaki lasu, choć to właśnie one przychodzą na myśl jako pierwsze. O tym, że myślistwo smakować można również innymi zmysłami, przekonali się uczestnicy jubileuszowych, dziesiątych już „Lubelskich spotkań z tradycją i kulturą łowiecką”, które co roku współorganizuje marszałek województwa. W ostatnią niedzielę w Zwierzyńcu pokazom sztuki myśliwskiej, imprezom towarzyszącym…

Czytaj więcej

Zakończył się pierwszy etap konkursu „Rolnik Lubelszczyzny 2018”, współorganizowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego. Do kolejnej rundy zakwalifikowało się 25 gospodarzy. Już za chwilę, na początku września, jurorzy zaczną wizytacje zgłoszonych gospodarstw i dokonają ich oceny na miejscu. Najlepszych z najlepszych poznamy 6 października br. podczas uroczystego otwarcia targów BEST BERRIES w Lublinie. Zgodnie z regulaminem, co roku w…

Czytaj więcej