Opracowanie i wdrożenie Platformy Żywnościowej jest wynikiem innowacyjnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i ujętego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Celem projektu jest utworzenie platformy handlu (giełdy), która umożliwi uczestnikom rynku rolno-spożywczego zawieranie kontraktów typu SPOT, a w dalszej perspektywie kontraktów terminowych. Przygotowanie…

Czytaj więcej

Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie 1150 Kół Gospodyń Wiejskich oraz stowarzyszeń funkcjonujących na ich prawach. Tworzą je kobiety wyjątkowe – pełne pasji, zaangażowane społecznie, przedsiębiorcze, ale też oddane rodzinie i tradycji. Aktywność Kół z roku na rok rośnie. Panie mogą pochwalić się bogatym dorobkiem –zarówno kulinarnym, jak i rękodzielniczym. Marszałek Województwa Lubelskiego, chcąc pokazać…

Czytaj więcej

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się dziś uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczoły dla środowiska i człowieka. Pod listem inicjującym akcję „Lubelskie – wspólnie dla pszczół” podpisało się ponad 40. sygnatariuszy, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, uczelni, szkół, przedsiębiorców oraz…

Czytaj więcej

W dniach 21-22 stycznia br. po raz pierwszy w obiektach Targów Lublin S.A., odbyła się XVI edycja konferencji „Jagodowe Trendy”, od lat cieszącej się niesłabnącym zainteresowaniem producentów i rolników związanych z branżą sadowniczą i produkcją owoców miękkich. O randze przedsięwzięcia świadczy objęcie go Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka Województwa Lubelskiego. Jagodowe…

Czytaj więcej

Województwo Lubelskie we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego organizuje Kongres Gospodarczy Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej. Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz networking biznesowy firm z Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza, świata nauki, biznesu oraz mediów. Podejmowane inicjatywy, dla których elementem łączącym będzie trasa Via Carpatia, wzmocnią rozwój…

Czytaj więcej

Z nowym rokiem Urząd Marszałkowski rozpoczyna szeroko zakrojoną akcję upowszechniającą wiedzę o znaczeniu pszczół dla człowieka, środowiska naturalnego, rolnictwa i gospodarki. Do współpracy gorąco zachęcamy organizacje, instytuty, związki i stowarzyszenia działające na rzecz pszczelarstwa i ochrony środowiska, a także szkoły i inne placówki prowadzące działalność edukacyjną, lokalne i regionalne media oraz wszystkich, którym bliska jest ta tematyka.…

Czytaj więcej

816,72 ha dla maku niskomorfinowego oraz 16 209 ha dla konopi włóknistych, to proponowana powierzchnia upraw tych roślin w regionie lubelskim w 2020 roku. Projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w tej sprawie został właśnie poddany konsultacjom z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.…

Czytaj więcej

Kolejna partia zajęcy zakupionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego trafiła do siedmiu wolier adaptacyjnych zlokalizowanych na terenie lubelskich obwodów łowieckich. Wszystko w ramach  „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”. Realizując go, chcemy przywrócić do naszych lasów i na pola zwierzęta, które w przeszłości były stałym elementem polskiego krajobrazu.   Pomagają nam…

Czytaj więcej

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich producentów zainteresowanych promocją „eksportową” do wspólnej prezentacji podczas targów Internationale Grüne Woche, które odbędą się w Berlinie w dniach 17-26 stycznia 2020 r. Zaproszenie KOWR obejmuje: wspólną przestrzeń wystawienniczą na stoisku o pow. 143 m2 z podręcznym magazynkiem, serwisem kawowymi ladą chłodniczą, dostęp do wyposażenia (lada informacyjna z kieszeniami…

Czytaj więcej

       

Czytaj więcej

Za nami XII edycja targów NATURA FOOD, na których nie mogło zabraknąć reprezentacji z województwa lubelskiego. Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego do wspólnej promocji na regionalnym stoisku odpowiedziało sześciu producentów rolno-spożywczych, których smaczna oferta przyciągnęła tu w dniach 18-20 października tłumy odwiedzających. Było po prostu wybornie. Także z tego powodu, że jeden z naszych wystawców zdobył…

Czytaj więcej

W dniu 15 października 2019 r Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do opiniowania i konsultacji projekt „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020 – 2023 z perspektywą do roku 2027” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko „Programu…”. Niniejszy dokument sporządzono w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, prowadzonej na podstawie strategii rozwoju, programów…

Czytaj więcej