Konsultacje „uchwały antysmogowej” za nami

Zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”). Ich przebieg oraz rezultaty zostały przedstawione w przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego sprawozdaniach.

Przypomnijmy, że uchwałę w sprawie przyjęcia i skierowania do opiniowania ww. projektu Zarząd Województwa Lubelskiego podjął na posiedzeniu w dniu 8 września 2020 r. Termin konsultacji społecznych został wyznaczony na okres od 15 września do dnia 15 października 2020 r. Dokument przedłożono Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, a także organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Dodatkowo, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.), projekt „uchwały antysmogowej” przedstawiony został do opiniowania właściwym organom funkcjonującym na terenie województwa lubelskiego (wójt, burmistrz, prezydent i starosta).

Wyniki poszczególnych konsultacji załączono poniżej.

 

do-pobraniaDO POBRANIA