Powstał rządowy program mający na celu przeciwdziałanie korupcji w służbie zdrowia. W świetle polskiego prawa zarówno wręczający, jak i przyjmujący łapówkę popełnia przestępstwo, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Korupcja jest przestępstwem, które ma społecznie wysoką szkodliwość, gdyż uderza w cały system ochrony zdrowia. Uderza w dobro pacjentów, a tym samym…

Czytaj więcej

Zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją medycznych czynności ratunkowych na terenie  województwa – ocenia w ciągu 3 dni upoważniony przez marszałka województwa lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii. Występowanie do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do szpitala psychiatrycznego…

Czytaj więcej

Konkurs ofert – profilaktyka raka skóry Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2014 – 2017” w 2017 roku. Nowotwory skóry to najliczniejsza grupa nowotworów złośliwych, która zajmuje pierwsze miejsce w statystyce onkologicznych chorób skóry. Biorąc pod uwagę…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs ofert, na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”. Infekcje wywoływane przez pneumokoki są obecnie jednym z najważniejszych problemów zdrowia publicznego. Bakterie te mogą być przyczyną groźnych dla życia i zdrowia chorób, takich jak…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania/zmiany Statutów podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego z: organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego; Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób…

Czytaj więcej

W nadchodzących miesiącach będzie można ubiegać się do środki na profilaktykę w zakresie zwalczania nadwagi wśród dzieci, chorób związanych ze stresem czy boreliozy. Środki do pozyskania w konkursach pochodzą z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Planowana lista konkursowa to: Realizacja regionalnego programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki chorób odstresowych w województwie…

Czytaj więcej

Program został poddany ocenie efektów jego realizacji. Powyższa informacja została zaakceptowana  7 lutego br. przez Zarząd Województwa Lubelskiego, a następnie była przedmiotem obrad Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Lubelskiego.  Programy polityki zdrowotnej w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zwłaszcza tzw. społecznych są narzędziem, które w istotny sposób wpływają na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców…

Czytaj więcej

Samorząd Województwa Lubelskiego w 2017 r. zamierza przystąpić do wdrożenia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie lubelskim w latach 2016-2021”, który jest kontynuacją działań podjętych w 2016 r.  W roku 2017 Samorząd Województwa Lubelskiego planuje objąć swoimi działaniami dzieci w wieku od 2 roku do…

Czytaj więcej

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie nadania/zmiany Statutów podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Lubelskiego – z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których przedmiotem działalności…

Czytaj więcej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej oraz Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu zajęły kolejno II i III miejsce w ogólnopolskim rankingu „Bezpieczny Szpital 2015″ organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, firmę doradczą IDEA Trade oraz dziennik Rzeczpospolita. Ponadto Dariusz Oleński dyrektor bialskiego szpitala został zwycięzcą rankingu w…

Czytaj więcej