Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji informacyjno-szkoleniowej LUBELSKIE 2019 Celem konferencji jest zaktywizowanie do upowszechniania sportu podmiotów prowadzących działalność w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa lubelskiego (klubów i stowarzyszeń sportowych), w szczególności w małych miastach i na terenach wiejskich. Uczestnicy konferencji zapoznają się m.in.: z zasadami dotyczącymi otrzymywania i rozliczania dotacji z programów MSiT, nowymi…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Uczniowski Klub Sportowy „Panda” z siedzibą w Liśniku Dużym złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: „Turniej Tenisa Stołowego «Mamy Niepodległą»”, które realizowane będzie od dnia 9 października 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r. na terenie województwa lubelskiego.  Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 17 września…

Czytaj więcej

W ostatnią niedzielę września (29.09) Centrum Spotkania Kultur w Lublinie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. W Sali Operowej zobaczymy taneczną opowieść o miłości Romea i Julii. Spektakl na motywach szekspirowskiego dramatu obejrzeć będzie można również w poniedziałek, 30 września. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy! Spektakl – ulotka.

Czytaj więcej

Narodowe Czytanie to inicjatywa, której celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia kulturowej i narodowej wspólnoty poprzez publiczną lekturę klasyki polskiej literatury. Po raz pierwszy wspólnie czytanie dzieł wybitnych pisarzy polskich odbyło się w 2012 roku. Tegoroczną lekturę stanowią polskie nowele, autorstwa m.in. Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa czy…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydawnictwo tomu: „Gdy się diabeł zestarzeje. Antologia Współczesnego dramatu lubelskiego” pod redakcją Zbigniewa Włodzimierza Fronczka, które realizowane będzie od dnia 27 września 2019 r. do dnia 22 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 września…

Czytaj więcej

W dniu 2 września 2019 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programów „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ oraz „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”. Celem programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów, uczących się lub mieszkających w województwie lubelskim. Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2019-2020″ skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Towarzystwo Inicjatyw Własnych „Inspiracje” z siedzibą w Puławach złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydawnictwo okolicznościowe – jubileusz 60-lecia Klubu Twórców Ludowych w Puławach, które realizowane będzie od dnia 9 września 2019 r. do dnia 2 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego wspólnie z Panią Gabrielą Masłowską – Posłanką na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  zaprasza na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021. Celem tego programu jest poprawa jakości edukacji w Polsce i wzmocnienie współpracy między instytucjami edukacyjnymi w Polsce oraz współpracy…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Lubelska Akademia Muzyki Dawnej z siedzibą w Lublinie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert symfoniczny w 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej – W.A. Mozart Requiem, które realizowane będzie od dnia 3 września 2019 r. do dnia 3 października 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w…

Czytaj więcej

W ramach współpracy instytucji oraz wsparcia działań i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, trzeciego sektora oraz instytucji kultury, Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” przypomina o trwającym naborze wniosków w Programie „Europa dla obywateli”. „Europa dla obywateli” to program Unii Europejskiej wspierający samorządy, organizacje pozarządowe, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo” złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Małochwiejski Jarmark” organizacja obchodów 600 lecia istnienia wsi Małochwiej, które realizowane będzie od dnia 8 sierpnia 2019 r. do dnia 12 września 2019 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 16 lipca 2019 r. wyraził…

Czytaj więcej

28 czerwca 2019 roku w Pałacu Lubomirskich w Lublinie zaprezentowano założenia i scenariusz wystawy stałej tworzonego oddziału Muzeum Lubelskiego w Lublinie –  „Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej”. W celu wypracowania ideowej i merytorycznej koncepcji nowego muzeum, powołano Kolegium Doradcze przy Dyrektorze Muzeum Lubelskiego w Lublinie. W jego składzie są przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,…

Czytaj więcej