Zarząd Województwa Lubelskiego przedkłada do konsultacji społecznych projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku, wyznaczającej kierunki polityki innowacyjnej regionu i stanowiącej narzędzie budowania regionalnego systemu innowacji oraz stanowiącej podstawę do uruchomienia środków z Funduszy Strukturalnych i Spójności na działania innowacyjne w regionie. Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu pozyskania uwag, opinii i wniosków…

czytaj więcej

W dniu 15 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie on-line przedstawicieli Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG-PIB) oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.  Poruszone kwestie dotyczyły tematów związanych z biogospodarką. Przedstawiciel IUNG-PIB pan dr hab. Jerzy Kozyra przedstawił ogólne założenia oraz bieżące zadania realizowane w ramach projektów finansowanych z programu Horyzont, które IUNG-PIB…

czytaj więcej

26 listopada 2020 r., w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się czwarta edycja Forów Innowacji w ramach projektu EmpInno Monitor S3 (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego  2014-2020). Tym razem podczas konferencji zaprezentowano interesujące rozwiązania dla sektora rolno-spożywczego w regionie oraz innowacje i najnowsze osiągnięcia technologiczne lubelskich naukowców w obszarze żywności. Z racji sytuacji epidemicznej wywołanej pandemią…

czytaj więcej