Uruchomiony w 2017 roku program Wild Card wspierany przez EIT Health (Europejski Instytut Innowacji i Technologii razem na rzecz zdrowego życia w Europie) jest jedną z największych sieci w obszarze tematycznym – innowacje na rzecz zdrowia, liczącą 150 wiodących organizacji jako partnerów. Do 14 marca 2022 roku można składać aplikacje do czwartej edycji programu Wild…

czytaj więcej

Trwają prace przygotowawcze misji gospodarczej dla firm z branży kosmetycznej do Regionu Centralnego Dolnej Loary. Uzgodnienie programu wizyty ze stroną francuską – klastrem Cosmetic Valley, zostało poprzedzone cyklem grudniowych spotkań ze startupami wiążącymi swoją działalność z branżą kosmetyczną, wyinkubowanymi w ramach lubelskich platform startowych WAB i UNICORN HUB. Jest to kontynuacja modelu wspierania internacjonalizacji firm,…

czytaj więcej

Województwo Lubelskie w ramach prowadzonych działań na rzecz komercjalizacji wiedzy oraz wdrażania rozwiązań innowacyjnych do gospodarki województwa, utrzymuje stały kontakt i podejmuje czynną współpracę z regionalnymi reprezentantami sektora gospodarki, świata nauki, sfery otoczenia biznesu oraz organizacji pozarządowych. Wyrazem powyższych działań jest podpisane przez Województwo Lubelskiego w dniu 14 września 2021 r. porozumienie o współpracy z…

czytaj więcej

W dniach 20-21 września 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie gościł dr Aurélien Montagu, przedstawiciela Instytutu Le Studium w ramach współpracy partnerskiej finansowanej z projektu ELISE (European Life Science Ecosystems). Głównym celem wizyty było pogłębienie możliwości dalszej współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim i Regionem Centralnym Dolnej Loary, przy ścisłym zaangażowaniu regionalnych interesariuszy, zwłaszcza w…

czytaj więcej

Konferencja w ramach projektu ELISE (European Life Science Ecosystems) pn. Ekosystem innowacji – kluczowe narzędzie rozwoju regionalnego XXI wieku odbyła się 9 września 2021 r. w formule online. W trakcie spotkania zostały poruszone między innymi tematy takie jak: rola ekosystemu innowacji w rozwoju regionalnym, czy nauki o życiu jako sektor kluczowy dla innowacji w UE.…

czytaj więcej

Klaster Lubelska Medycyna zaprasza do udziału w konferencji hybrydowej -„LubTech-Digital Health 2021” dedykowanej cyfrowemu zdrowiu, która odbędzie się już 8 września w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Głównymi organizatorami konferencji są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Miasto Lublin, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Inicjatywa konferencji powstała w środowisku Klastra Lubelska Medycyna – największego klastra w…

czytaj więcej

W dniu 24 czerwca 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zorganizował VI Forum Innowacji pod nazwą „Turystyka, kultura, cyfryzacja a rozwój regionalny”. Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.  W trakcie Forum zostały poruszone zagadnienia dotyczące kierunków rozwoju oraz przedsięwzięć priorytetowych w zakresie turystyki i działalności kulturalnej w…

czytaj więcej

W dniu 23 czerwca 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako partner projektu EmpInno Monitor S3, zorganizował V Forum Innowacji pod nazwą „Zdrowe społeczeństwo – medycyna cyfrowa”.  Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.  W trakcie Forum zostały  poruszone tematy związane z transformacją cyfrową w medycynie oraz koncepcja Wschodniego Centrum Medycyny Cyfrowej, mieszczące się…

czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jako partner projektu EmpInno Monitor S3 (Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020), zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej projekt, pod hasłem: „Opracuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji dla lepszego monitorowania RIS3” dnia 16 czerwca 2021 r., w godz. 9:30 – 12:00. Spotkamy się on-line, za pośrednictwem platformy Zoom. Od 2016 r. w ramach…

czytaj więcej

W dniu 17 maja 2021 r. o godz. 12.00 w auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyło się spotkanie Rady ds. cyfryzacji. Gospodarzami spotkania byli: –  Jego Magnificencja Prof. Dr Hab. Wojciech Załuska    Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – Prof. Dr Hab. Robert Rejdak   Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji – Prof. Dr…

czytaj więcej

11 maja br., w ramach projektu SCALE UP odbyły się kilkugodzinne warsztaty online dotyczące integracji systemów IT. Spotkanie prowadził Wojciech Ziaja –  Consulting Services Director – BPC Group Poland, ekspert ds. wsparcia przedsiębiorstw sektora MSP i korporacyjnego w zakresie wyboru i wdrażania zaawansowanych narzędzi informatycznych. W trakcie szkolenia omówiono rynek rozwiązań IT (ze szczególnym uwzględnieniem…

czytaj więcej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie online dotyczące integracji systemów IT w przedsiębiorstwach. Celem szkolenia będzie zdobycie lub poszerzenie Państwa wiedzy z zakresu dostępnych na rynku nowych technologii oraz ich wykorzystania i adaptowania w praktyce.  Szkolenie zostanie przeprowadzone przez eksperta z tej dziedziny w dniu 11 maja 2021 r. od godziny 9.30. Szkolenie potrwa do 5 godzin. Przewidujemy 3 przerwy…

czytaj więcej