Marszałek Województwa Lubelskiego podpisał wczoraj w Domu Polski Wschodniej w Brukseli deklarację #CohesionAlliance, która dotyczy silnej polityki spójności UE po 2020 roku. W ramach tego dokumentu samorządy zobowiązały się do działania na rzecz wspólnej strategii inwestycyjnej Unii Europejskiej promującej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. – Walczymy o środki europejskie dla naszego regionu po 2020 roku.…

Czytaj więcej

Wysokie kompetencje pracowników mogą istotnie przyczynić się do rozwoju firmy oraz zwiększyć jej konkurencyjność na rynku. Obecnie możesz w nie zainwestować, nie ponosząc przy tym zbyt wielkich kosztów. Działający w naszym regionie operatorzy Baza Usług Rozwojowych (BUR) dysponują pieniędzmi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO), które można dostać na podnoszenie kwalifikacji pracowników. BUR jest całkowicie…

Czytaj więcej

PROJEKT FIRCE – Innovative Financial Instruments for Industry Low carbon energy transition in Central Europe, to międzynarodowa inicjatywa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa: PRIORYTET 2 Energia – Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych, Cel szczegółowy: 2.2 Poprawa strategii energetycznych i polityk mających wpływ na łagodzenie…

Czytaj więcej

Do sześciu szpitali podlegających pod Samorząd Województwa Lubelskiego trafi 96,862 mln zł z RPO WL na lata 2014-2020. Projekt ma na celu poprawę efektywności działalności podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także…

Czytaj więcej

Pod koniec 2019 roku będziemy mogli odwiedzić zrewitalizowany Park Ludowy w Lublinie. Umowę, na podstawie której miasto Lublin otrzyma na ten cel 15,399 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, podpisali dzisiaj marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk. Zaplanowane cele projektu rewitalizacji to ochrona bioróżnorodności, odnowa zasobów…

Czytaj więcej

Ponad rok trwały prace nad rozbudową 14,5 kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 846. Wczoraj w miejscowości Bończa uroczyście otworzono wyremontowany fragment. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 45,836 mln zł z czego 40,654 mln zł pochodziło ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20. – Jest to już drugi remont na tej trasie w ostatnich latach.…

Czytaj więcej

Blisko 50 mln zł dofinansowania otrzyma miasto Zamość na realizację 6 umów w ramach RPO WL na lata 2014-20. Umowy umożliwiające uruchomienie środków podpisali Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego i Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa. – Dzięki dobrej współpracy samorządu województwa z samorządami miejskimi możemy dzisiaj podpisać kolejne umowy na dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa…

Czytaj więcej

Blisko 28 milionów złotych otrzymają miasto Dęblin, powiat rycki oraz gmina Baranów. Dotacje zostały przyznane w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowy z przedstawicielami tych samorządów popisał dzisiaj wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta. – Realizacja założonych celów w tych projektach pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych samorządów lokalnych.  Projekty będą realizowane…

Czytaj więcej

Instytut Szwedzki uruchomił nabór dot. wsparcia finansowego na przygotowanie projektów (seed funding), które wpisują się w cele Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.  Nabór potrwa do 13 lutego 2018 r. Dofinansowanie otrzymają projekty, które posiadają szwedzkiego partnera wiodącego. Jego wysokość może wynieść do 500 tys. koron szwedzkich, czyli ponad 200 tys. PLN. Szczegóły dostępne na…

Czytaj więcej

W niedzielę w Kuraszewie uroczyście otworzono nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 814 przebiegającej przez powiat radzyński i parczewski. Nową nawierzchnię położono na odcinku liczącym 14,21 km, a koszt budowy wyniósł 48,515 mln zł. Droga była finansowana ze środków RPO WL 2014-20.  – Dziękuję Radzie Gminy Wohyń i Radzie Gminy Czemierniki za nadanie rondom, które znajdują…

Czytaj więcej

Przypominamy, że 25 stycznia 2018 roku upływa termin składania wniosków Interreg Europa Środkowa. 10 stycznia zapraszamy do  spotkania się i wyjaśnienia kwestii związanych z udziałem w projektach w ramach Programu. W Warszawie do dyspozycji będą: – kontrolerzy wydatków z Centrum Projektów Europejskich, którzy pomogą w zakresie planowania budżetu, – pracownicy Ministerstwa Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy…

Czytaj więcej

W nadchodzący weekend zapraszamy wszystkich na Kiermasz Bożonarodzeniowy. Na przybyłych czeka mnóstwo atrakcji. Przed nami degustacje, warsztaty i świąteczna muzyka. Ponad 40 wystawców zaprezentuje swoje produkty, w tym ozdoby świąteczne, choinki i tradycyjne wyroby. Kiermasz odbędzie się na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Na fanów kuchni czekać będą wyroby wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych – przepyszne…

Czytaj więcej