Zwiększona pula środków na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców

Zarząd Województwa Lubelskiego po raz szósty zwiększa pulę środków z Funduszy Europejskich na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro- i małych firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Alokacja wzrosła tym razem do 108,4 mln zł. Pierwotna kwota jaką Zarząd Województwa przeznaczył na nabór wynosiła 74 mln zł. Chodzi o Fundusze Europejskie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL 2014-2020 – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw.

Lubelskie wciąż jest w czołówce województw w kraju, które przeznaczyły największą pulę środków na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w ramach dotacji na finansowanie kapitału obrotowego dla mikro i małych firm.

Dotychczas w ramach finansowania kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw, Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie podpisała ponad 3120 umów, z czego wypłacone dofinansowanie na łączną kwotę ponad 103 mln zł ma 3067 przedsiębiorców. Zleconych do wypłaty jest kolejnych 33 wniosków o płatność, na kwotę ponad 1,2 mln zł.

Łącznie zatwierdzonych zostało 3100 wniosków o płatność na kwotę  ponad 104,2 mln zł.

Dzięki zwiększonym 13 lipca br. środkom LAWP zweryfikuje i oceni kolejne wnioski, które znalazły się na tzw. „czerwonej liście” w ramach naboru nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-V01/20 w oparciu o Listę złożonych wniosków o dofinansowanie opublikowaną przez LAWP 31 lipca 2020 r.

Celem naboru było wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstw, które na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej. Otrzymane dofinansowanie firmy mogą przeznaczyć na finansowanie kapitału obrotowego oraz koszty bieżącej działalności przedsiębiorstwa tj. opłacenie mediów, najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. Minimalne dofinansowanie wynosi 7 845,11 zł, (to pomoc na okres jednego miesiąca, dla samozatrudnionego lub przedsiębiorcy zatrudniającego 1 pracownika na pełny etat) zaś maksymalna kwota wsparcia wynosi 164 747, 31 zł (w przypadku 49 pełnych etatów w firmie wnioskując o pomoc na 3 miesiące.)

Zwracamy uwagę, że na ewentualną poprawę i/lub uzupełnienia, Wnioskodawca ma 3 dni robocze, liczone od dnia następnego po dniu wysłania przez LAWP wezwania za pośrednictwem systemu LSI2014, stąd ważne jest, aby Wnioskodawcy regularnie logowali się do systemu LSI2014, w celu sprawdzenia otrzymanej korespondencji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje oraz aktualności dostępne są na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.