Wyzwania dla regionów wobec integracji z Ukrainą

Proces integracji Ukrainy z Unią Europejską w kontekście zadań Euroregionów, a także konieczność współpracy regionalnej i transgranicznej w Europie Środkowo-Wschodniej wobec zmieniającej się sytuacji geopolitycznej – to tematyka konferencji, która odbyła się w Domu Polski Wschodniej w Brukseli. W konferencji wziął udział Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Konferencję otworzył marszałek Jarosław Stawiarski, który powitał gości i odniósł się do tematu konferencji:

– Współpraca ponad granicami wymaga zrozumienia sąsiada. To swoiste know how, które przez lata posiadły polskie regiony, pozwala im lepiej zrozumieć problemy regionów z Ukrainy. Inicjatywy wspomagające współpracę międzynarodową, jak Interreg, mogą stać się takim papierkiem lakmusowym, pokazującym gotowość wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Przed nami nowy program, który chcemy dobrze wykorzystać, aby dostępne środki przełożyły się na realną współpracę i integrację z Ukrainą – mówił marszałek Stawiarski.

Pierwszy panel dyskusyjny dotyczył procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską w kontekście współpracy regionalnej i transgranicznej. Wziął w nim udział Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który powiedział, że samorządy mogą pełnić bardzo ważną rolę w procesie akcesji Ukrainy do Wspólnoty:

– Gdyby Unia Europejska zdecydowała się wcześniej na akcesję Ukrainy, być może nie doszłoby do tej rosyjskiej napaści, która ma obecnie miejsce. Patrząc z punktu widzenia regionalnego, a w szczególności województw, które graniczą z Ukrainą, to należy stwierdzić, że możemy odegrać znaczącą rolę w procesie przygotowania Ukrainy do integracji z Unią. Dlatego uczestniczymy w różnych inicjatywach, a więc mamy to doświadczenie instytucjonalne, które możemy przełożyć na nasze wsparcie. Trzeba o tym pamiętać, że program Interreg przez ostatnie lata budował te wzajemne relacje, a fakt dostępu Ukrainy do środków przedakcesyjnych może tylko wzmocnić tę współpracę – powiedział marszałek Ortyl.

Marszałek Władysław Ortyl zwrócił uwagę na rodzącą się w Ukrainie samorządność i możliwość wsparcia tych procesów przez polskie samorządy:

– Między regionami i krajami w pewnym sensie występuje taka zdrowa konkurencja o tempo rozwoju. Dzisiaj, w tej trudnej sytuacji, w której jest Ukraina i w której jesteśmy także my, to co się nazywa jedność i solidarność, to jest nasz wielki wkład w zakończenie wojny oraz w ten przyszły proces odbudowy Ukrainy. Samorządy potwierdziły swoją aktywność i kompetencje w tej dramatycznej sytuacji i mogą być wykorzystywane w procesach, które będą związane z odbudową i integracją. Jednak w dalszym ciągu potrzebujemy tej współpracy z Ukrainą. Należy podkreślić, że w Ukrainie samorządność dopiero się rodzi, dlatego my ze swoimi doświadczeniami możemy tam trafić i przekazać swoje dobre praktyki. Na pewno jest to wszystko naszym moralnym obowiązkiem i starając się oraz podejmując działania w tym zakresie, dbamy również o swoje bezpieczeństwo. Trzeba też zwrócić uwagę, że już ponad dziesięć tysięcy firm z Ukrainy zarejestrowało się w Polsce, na Podkarpaciu jest ich już około sześćset. Dlatego te relacje pojmowane w kategoriach konkurencji, muszą dziś przełożyć się tworzenie warunków do jeszcze lepszej współpracy, która będzie służyć przyszłej odbudowie Ukrainy – mówił marszałek Ortyl.

Moderatorem spotkania był dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego UMCS, Kierownik Zespołu Wschodniego w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Wśród prelegentów znaleźli się: Vsevolod Chentsov – szef Misji Ukrainy przy Unii Europejskiej oraz EURATOM oraz Pavel Branda – przewodniczący Grupy Interregionalnej Komitetu Regionów ds. Współpracy Transgranicznej, zastępca Burmistrza Gminy Radlo w Republice Czeskiej. W panelu udział wziął także dr Tomasz Ostropolski z delegatury Unii Europejskiej w Kijowie oraz Maciej Stadejek – zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej, Reprezentant RP w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa, który powiedział:

– W polityce mówimy często o procesach długoterminowych, dlatego już teraz pracujemy nad scenariuszem, kiedy Ukraina wejdzie do Unii Europejskiej. Na poziomie zgodności z zasadami obowiązującymi w Unii, Ukraina zyskuje atuty, które ułatwią jej integrację. Ukraina podpisała porozumienie z Unią i w wielu dziedzinach jest już bardzo zaawansowana w procesie uzyskania członkostwa. Ukraina ma jednak pewne zadania do wykonania, ale jest już na dobrej drodze uzyskania członkostwa  – mówił Stadejek.

W konferencji udział wzięła także wicemarszałek Ewa Draus wraz z Radnymi Województwa Podkarpackiego – Dorotą Łukaszyk, Wojciechem Zającem i Karolem Ożogiem. Wicemarszałek podkreślała, że konferencja ma duże znaczenie dla zrozumienia procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską:

– Integracja Ukrainy z Unią Europejską jest procesem, który rozpoczął się już w momencie, kiedy Ukraina powstała, jako oddzielne państwo. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna budowała relacje między ludźmi, które są podstawą do tego żeby powstawały instytucje. Zatem programy europejskie, jakim był chociażby Interreg, ale także programy rządu polskiego, jak i województwa podkarpackiego, sprzyjały temu, abyśmy realizowali wspólne projekty, abyśmy osiągali pewne standardy zarządzania w instytucjach, jak również budowali nowe możliwości wymiany kulturalnej, gospodarczej, społecznej i edukacyjnej. Dziś ta współpraca przynosi rezultaty, bo w województwie podkarpackim mamy wiele takich wspólnych spotkań, jak festiwale, czy konferencje. Współpraca gospodarcza również przynosi pozytywne efekty – uważa wicemarszałek Ewa Draus.

Kolejna debata toczyła się wokół funkcji i zadań euroregionów wobec wyzwań integracji Ukrainy z Unią Europejską. Udział w niej wzięli między innymi: Krystyna Zamula – przewodnicząca Lwowskiej Rejonowej Administracji Państwowej, Wojciech Żukowski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Roztocze, Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego oraz Magdalena Figura-Wrona – prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG. Z uczestnikami panelu połączył się za pomocą internetu Dawid Lasek – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

Autor tekstu: Daniel Kozik
Autor zdjęć: Mateusz Romankiewicz

Biuro Prasowe UMWP