Weź udział w bezpłatnym szkoleniu nt. Zarządzania w zakresie odpowiedzialnych innowacji

Bądź jednym z 35 przedsiębiorstw w Polsce, które mogą skorzystać z nowego podejścia w zarządzaniu innowacjami w oparciu o odpowiedzialne innowacje. Dzięki temu Twoja firma będzie mogła zarówno osiągnąć zrównoważony rozwój w odpowiedzi na współczesne wyzwania, jak i być bardziej konkurencyjną wobec innych firm działających na rynku.

Zainteresowane przedsiębiorstwa otrzymają bezpłatne całodniowe szkolenie na temat zarządzania inteligentnymi, zrównoważonymi i odpowiedzialnymi społecznie innowacjami, a także uzyskają możliwość uczestnictwa w fazie pilotażowej w ramach projektu ROSIE.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. w Lublinie w siedzibie UMWL, ul. Grottgera 4 sala konferencyjna III p.

Uczestnik naboru jest zobowiązany do złożenia Zgłoszenia oraz Deklaracji Pomocy Publicznej do dnia 30 maja 2018 r. osobiście, za pośrednictwem operatora publicznego lub przesyłką kurierską na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Departament Gospodarki i Współpracy Zagraniczne

ul. Grottgera 4

20-029 Lublin

Adres e-mail: elzbieta.walecka@lubelskie.pl 

Tel. 81 537 16 21

 

Szczegóły w załącznikach:

Zał. Nr 1 – Otwarte Zaproszenie

Zał. Nr 2 – Zgłoszenie

Zał. Nr 3 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. Nr 4 – Zaświadczenie o pomocy de minimis

Zał. Nr 5  – Oświadczenie na temat powiązań Wnioskodawcy z innymi podmiotami

Zał. Nr 6 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

Zał. Nr 7 – Projekt Umowy o dofinansowanie

Zał. Nr 8 – Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis

Regulamin ROSIE Open Call