SAVE THE DATE – Spotkania informacyjne o programach Interreg lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone programom Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa.

Odbędą się one w formule online w godzinach 10:00 – 12:45: 

– 30 marca 2021 roku
– 15 kwietnia 2021 roku
– 16 kwietnia 2021 roku dla beneficjentów z terenu województwa lubelskiego

Formularz rejestracyjny oraz programy spotkań

Programy transnarodowe (Interreg Region Morza BałtyckiegoInterreg Europa Środkowa) współfinansują międzynarodowe inicjatywy dotyczące m.in. procesu transformacji gospodarczej, zmian klimatycznych czy długofalowych społeczno-ekonomicznych skutków pandemii.

Międzyregionalny program Interreg Europa umożliwia wymianę doświadczeń i sprawdzanie nowatorskich rozwiązań dotyczących usprawniania realizacji programów i strategii z zakresu m.in. innowacji technologicznych i społecznych, wspierania MŚP, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych.  

W trakcie spotkania przedstawiciele MFiPR zaprezentują ofertę tematyczną programów na lata 2021-2027 i harmonogramy przygotowania pierwszych naborów wniosków.  
Przedstawiciele instytucji uczestniczących w projektach z lat 2014-2020 opowiedzą o tym, jak współpraca z partnerami zagranicznymi pomogła:

  • w opracowywaniu samorządowych planów pomocy dla start-upów oraz we wspieraniu firm w związku z restrykcjami spowodowanymi pandemią, w realizacji szkoleń przygotowujących nauczycieli i wykładowców z Zachodniopomorskiego do prowadzenia zajęć z zakresu przedsiębiorczości (spotkanie 30 marca 2021 roku); 
  • w przygotowaniu modelowych rozwiązań w zakresie adaptacji pustych przestrzeni miejskich na potrzeby sektora kultury i przemysłów kreatywnych, w opracowaniu nowych projektów do opolskiego RPO (spotkanie 15 kwietnia 2021 roku);
  • w uświadamianiu mieszkańców o potrzebie i możliwościach ograniczenia substancji niebezpiecznych w domu i w pracy, a tym samym zmniejszenia poziomu toksyn w wodach ściekowych i morzu, w przygotowaniu przez Lublin voucherów dla sektora kreatywnego (16 kwietnia 2021 roku).  

Mamy nadzieję, że przedstawione informacje ułatwią Państwu przygotowanie projektów transnarodowych i międzyregionalnych w ramach programów na lata 2021-2027. 
Prosimy o rejestrację na wybrane spotkanie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Anną Kępą – pracownikiem Oddziału EWT w Departamencie Strategii i Rozwoju UMWL w Lublinie, tel. 81 44 16 869, e-mail anna.kepa@lubelskie.pl