Projekt FIRESPOL: wizyta studyjna w Wisznicach

Wicemarszałek Dariusz Stefaniuk  uczestniczył w II Spotkaniu Partnerów Projektu FIRESPOL, które odbyło się w Gminie Wisznice. Następnie wraz z pozostałymi partnerami odwiedził farmę fotowoltaiczną w Bordziłówce. Tematyką wizyty studyjnej były zagadnienia klastrów energetycznych, które lokalne społeczności mogą tworzyć w celu produkcji i obrotu „zieloną energią” na własne potrzeby. 

Przykładem tego rodzaju inicjatywy na terenie Lubelszczyzny jest Klaster Energia Dolina Zielawy, realizujący wspólne projekty związane z energią i ekologią. Klaster Energia Dolina Zielawy został zwycięzcą pierwszego konkursu dla klastrów energii i uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii.

Województwo Lubelskie jest partnerem projektu FIRESPOL, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa. Celem projektu jest zwiększenie na poziomie regionu prywatnych inwestycji w zakresie energii odnawialnej, zarówno jej wytwarzania, jak również magazynowania, poprzez wprowadzenie innowacyjnych Finansowych Instrumentów w regionach zaangażowanych w projekt.

W posiedzeniu wzięli udział partnerzy z 6. regionów europejskich: Hiszpania, Polska – Województwo Lubelskie, Łotwa, Chorwacja, Niemcy i Irlandia. 

Więcej informacji o projekcie tutaj.

galeriaGALERIA